В УМБАЛ “Александровска” започва проект за ранна диагностика на деца с аутизъм

Днес от 10.30 ч., в залата на администрацията на УМБАЛ „Александровска” ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на договор РД – 13-149/15.09.2015 г. по проект „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти.“

На събитието ще се представи екипа, дейностите, целите и очакваните резултати от начинанието, съобщават от лечебното заведение.

Средствата  са осигурени от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., в размер на 304 690 евро.

В България броят на наличните интердисциплинарни екипи е силно ограничен и все още е проблем поставянето на диагноза „аутизъм” в най-ранна възраст, с използването на надеждни методи, разясняват още от УМБАЛ “Александровска”.

Клиника „Свети Никола” е единствената университетска структура по детска психиатрия у нас, в която работят водещите детски психиатри, подготвят се медицинските стандарти за детското психично здраве, апробират се новите диагностични и лечебни методи и обучителни програми.

Тя осъществява консултации на институциите, които имат отношение към психичното здраве и социалното благополучие на децата и юношите, осъществява консултиране и кризисни интервенции, диагностика и лечение на случаи с различна патология. Клиниката е референт на МЗ, МОН и МТСП.

Поради нейната уникалност, проявена в специфичната й дейност и квалификация на персонала, в рамките на проекта, в УМБАЛ „Александровска” предстои въвеждане на стандарти и инструментариум, неприлагани към настоящия момент в България и обучение на медицински и други специалисти от страната в умения за тяхното прилагане. Подробностите ще бъдат изложени на пресконференцията. 

В срещата ще вземат участие ръководителя на проекта Мария Куманова, проф. Надя Полнарева – началник на Клиника по детска психиатрия в УМБАЛ „Александровска”, и ръководител на екипа, осъществяващ цялостната експертна дейност по проекта,д-р Светла Стайкова – клиничен психолог в Клиника по детска психиатрия в лечебното заведение.

__________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email