БЛС настоява медиците, работещи в ТЕЛК, да имат завършен квалификационен курс

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

БЛС изразява подкрепа за разделянето на медицинската от социалната част на експертизата при издаването на ТЕЛК – решенията. Финансовият ресурс, необходим за явяване на ТЕЛК-комисия обаче трябва да се осигурява от Министерството на труда и социалната политика, настояват оттам.

Освен това, съсловната организация е на мнение, че лекарите, извършващи медицинска експертиза, трябва да преминат квалификационен курс. Заместник-председателят на съсловната организация д-р Галинка Павлова, обясни пред БНР, че за да работи системата за ТЕЛК, е нужно да се даде възможност на медиците, работещи там, да работят и в други лечебни заведения, както и по обратния път: 

“Колеги, които отговарят на изискванията за трудов стаж по специалността и съответната квалификация, като тук отбелязвам, че ще се върви в посока да се изисква квалификационни курсове за медицинска експертиза.”

“И още нещо – да се раздели дейността като чисто медицинска експертиза, която да определя процента на увреждане на здравето, и другата част, която е социалната, която вече се произнася по тяхната работоспособност и привилегиите, които могат да получат в качеството си на намалена трудоспособност.”

Необходимо е да се изработят стандартни алгоритми за различните заболявания, посочващи изследванията и прегледите, които пациентът трябва да направи. Ако документацията е стандартизирана, няма да се налага пациентът да прави нови изследвания, натоварващи както него, така и НЗОК, обясни още Павлова. Ето защо се иска и увеличаване на обемите в тази насока.

__________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email