Д-р Москов: ТЕЛК се разделя на медицинска и социална експертиза

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На среща със синдикалисти и работодатели здравният министър Петър Москов разкри основната рамка на новата система за отпускане на инвалидни пенсии, като детайлите по идеята на правителството ще станат ясни в четвъртък.

Министър Москов съобщи, че ТЕЛК като обособена комисия се разпада, а експертизите стават две – медицинска и социална и така, според него, системата ще бъде върната към смисъла си – да бъде реинтегрираща, а не отхвърляща.

Новият модел ще има следния принцип: до седмица след приключване на лечението след инвалидизация лекар експерт ще предостави експертиза за степента и вида на увреждането.

До сега това се извършваше от ТЕЛК комисиите, а медиците в тях нямаха право да практикуват другаде. Ето защо те не искаха да поемат тази работа и в много населени места няма сформирани комисии.

Ще бъде предложено на обществено обсъждане оценката да се прави от местни лекари с нужния стаж, специализация и държавен сертификат.

По този начин специалистите могат да работят спокойно в болници и да имат време за прием по ТЕЛК, където те ще бъдат допълнително възнаграждавани. Ако увреждането засяга повече от един орган, експертизата ще се готви от комисия медици, а не само от един лекар.

Веднъж готови с медицинската експертиза, те ще я изпращат по електронен път до социалната комисия. Така хората няма да трябва да чакат за документацията.

Социалната комисия пък ще решава на база увреждането и работното място на инвалида какви мерки трябва да бъдат приложени за ресоциализация и какви помощи да бъдат отпуснати.

Ако инвалидът се върне на работа със същото заплащане като преди травмата, помощите спират. Инвалидните добавки обаче остават, ако заплатата е по-ниска от преди.

Според министър Москов ще има промяна и във функцията на НЕЛК – ще бъде методическа и контролна.

С новата предлагана система министърът обещаваоблекчен достъп, ясни критерии,ускорена процедура и също така обективни индивидуални мерки.

След общественото обсъждане правителството си е поставило за цел да внесе за обсъждане в Народното събрание до лятото всички нужни законови промени.

__________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email