МЗ публикува наредба с критерии за лечебните заведения, които ще работят с НЗОК

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Министерството на здравеопазването е готово с критериите, по които НЗОК ще определя с кои болници ще сключва договори. Проектът на наредбата е публикувана за обществено обсъждане на сайта на институцията.

Миналата година бяха приети промени в Закона за лечебните заведения, според които Касата няма да може да сключва договори с всички болници. Лечебните заведения, които ще работят с националния фонд, ще се определят на базата на Националната здравна карта, която се очаква да бъде приета скоро, и по определени критерии за оценка на дейността, заложени в наредба. Подборът на болниците ще се прави от РЗОК.

От разписаните критерии става ясно, че преимущество ще се дава на по-големите лечебни заведения със спешно и интензивно отделение, непрекъсната дейност, с по-голям брой отделения и клиники, които осъществяват по-сложни манипулации и лекуват повече пациенти, предава Investor.bg.

Договор с НЗОК ще си осигурят и лечебните заведения с по-високо ниво на компетентност, които осигуряват комплексно лечение, имат положителна акредитация и обучават специализанти.

Удовлетвореността на пациентите също ще се ползва за оценка на болниците и взимането на решение кои от тях ще работят с НЗОК

Оценката на МБАЛ ще се осъществява на два етапа – първо по общи критерии, а после по конкретните медицински дейности. Предвижда се отнемане на точки, ако болницата пренасочваболнипациенти към други лечебни заведения – т.е. не може да осъществява сложни манипулации, и в случаите, в които е намалено нивото й на компетентност.

Болниците в трудно достъпни области ще се оценяват по друга процедура. Ще се взимат предвид делът на обслужваните от болницата населени места, отдалечени над 60 км, делът на обслужваното население на повече от 60 км, на населението над трудоспособна възраст и до 18 години, на безработното население.

За болниците за продължително лечение и рехабилитация също е предвидена отделна процедура за оценка.

За избора на лечебни заведения, които ще се финансират от националния фонд, районните здравни каси ще назначават комисии, които ще правят проверки. В комисиите ще участват представители на РЗОК и на районните здравни инспекции.

___________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email