Инфекциозна мононуклеоза

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Остро инфекциозно заболяване, проявяващо се с фебрилитет, ангина, фарингит, полиаденопатия и атипична лимфоцитоза, и предизвикано най-често от Epstein-Barr virus (EBV).

Етиология

ЕВV е най-честата етиология. Други възможни причинители са цитомегаловирус (СМV), токсоплазмоза и други.

Клинична картина

Най-честите симптоми са фебрилитет, фарингит, ангина (с налепи 1/3 от случаите), полиаденопатия (по-специфично е увеличаването на задните шийни лимфни възли), петехии по небцето, сплено- и хепатомегалия.

Могат да се открият и оточност на клепачите, както и спонтанен или провокиран от ампицилин обрив. Инфекцията е самоограничаваща се, въпреки че продължителността й е по-дълга от обичайна инфекция на горните диахтелни пътища. Фебрилитетът и ангината изчезват за 1-2 седмици, лимфаденомегалията – за около 3 седмици, докато увеличената уморяемост може да продължи от 1 до 6 месеца.

Лечение

При мнозинството пациенти се препоръчва само симптоматична терапия, включваща адекватна хидратация, НСПВ, локални аналгетици за гърлото. Антибиотици (но не амоксацилин и ампицилин) са индицирани при пациенти с изолирани от гърлото стерптококи.

Възстановяването от инфекциозна мононуклеоза може да бъде бавно като 9-22% съобщават за увеличена уморяемост или хиперсомния в следващите 6 месеца. Поради риск от руптура на слезката контактните спортове трябва да се избягват в следващия един месец.

Индикации за кортикостероиди са тежка обструкция на горните дихателни пътища, тежка хемолитична анемия или тежка тромбоцитопения. Acyclovir, gancyclovir and алфа-интерферон имат анти-ЕВV активност, но клиничният им ефект от незначителен.

Рубриката „Редки болести“ на MedicalNews.bg се осъществява със съдействието на Националния алианс на хора с редки болести и на Института по редки болести.

За допълнителна информация, посетете www.raredis.orgOrphanet и NIH Office of Rare Diseases Research.

____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email