Страната ни ще получи над 5,8 млн. евро за ранна диагностика и лечение на туберкулозата

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаните през октомври 2015г. Рамково споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, и Република България, както и Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, съобщиха от правителствената информационна служба .

Съгласно Потвърждението страната ни ще получи средства в размер до 5 822 822 евро, за период от октомври 2015 г. до октомври 2018 г.

Основната цел на Програмата е да се осигури ранна диагностика на случаите с резистентна туберкулоза и ранно започване на терапията, особено сред пациентите от най-уязвимите групи със специфичен фокус сред ромската общност.

Чрез безвъзмездната помощ за следващите три години дейностите ще се фокусират върху подобряване на контрола на туберкулозата в България, прилагане на подходи, ориентирани към пациента по отношение на лечението, грижите и превенцията; осигуряване на активно откриване на случаите с туберкулоза с подкрепата на екипи от сътрудници на терен към неправителствени организации; подобряване на придържането към терапията на болните от туберкулоза.

Основните целеви групи на Програмата са пациентите с туберкулоза и техните контактни лица; лица от ромска общност; лица, лишени от свобода; деца в риск, бездомни; лица с наркотична и алкохолна зависимост; хора, живеещи с ХИВ/СПИН; пациенти с диабет; бежанци и мигранти.Чрез безвъзмездната помощ ще се осигури съфинансиране на дейностите, предвидени по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата 2016-2020 г.

Чрез изпълнението на дейностите, подкрепени от Глобалния фонд, се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта и ограничаване на разпространението на туберкулозата в страната през последните години от 38 на 100 000 през 2008 г. до 23,2 на 100 000 население през 2014 г.

В изпълнение на дейностите по Програмата за тригодишния период на изпълнение се очаква заболеваемостта от туберкулоза, сметната на 100 000 души население, да бъде намалена на 22,5 през 2018 г.

___________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email