Портативен апарат за неинвазивна белодробна вентилация намалява значимо тежестта на симптомите при ХОББ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Използването на неинвазивната отворена вентилационна система NIOV™ (на фирма Breathe Technologies) подобрява при пациентите с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) с над 50% резултатите от двата теста за оценка на здравословното им състояние – mMRC и CAT, показаха резултатите от малко проспективно проучване, представени по време на CHEST 2014 (1).

NIOV™ (Non-Invasive OPEN Ventilation) e малък на обем, под 500 грама, портативен апарат за неинвазивна отворена вентилация с позитивно налягане, който подобрява дишането и кислородната сатурация (2).

Резултатите от използването на дихателния апарат показват, средно намаление на тежестта на диспнеята с 58% (оценена с модифицираната скала на British Medical Research Council – mMRC) и с 54% на симптомите, засягащи качеството на живот на пациентите (оценени с въпросника COPD Assessment Test – CAT). Подобно намаление на двата скора показва подобряване на статуса и преминаване от умерена до тежка ХОББ преди използването на NIOV на лека до умерена ХОББ през първите 12 месеца от началото на лечението.

Участниците в проучването (общо 21 пациенти с различни типове на дихателна недостатъчност – хроничен бронхит, булозен емфизем, емфизем, обструктивен бронхит, булозен емфизем и дефицит на алфа-1 антитрипсин, облитериращ бронхиолит, хроничен обструктивен бронхит и брохиектазии) са имали изразени симптоми, въпреки приложението на максимална лекарствена терапия през предходната година.

Използването на системата NIOV е подобрила съществено диспнеята и свързаното с това качество на живот. Други ползи са подобряване на оксигенацията, повишаване на физическия капацитет и намалената активност (усилия) на дихателната мускулатура.

Една година преди употребата на NIOV, пациентите са имали среден mMRC скор 3.38 точки (=/>2 показва повишена диспния) и среден CAT скор 26.71 (>10 показва умерено до тежко отражение на респираторните симптоми върху качеството на живот). Използването на NIOV през следващите 12 месеца е довело до намаление на mMRC скора до 1.43 и на САТ скора до 12.33.

„Подобно подобрение е рядко постигано през последните няколко десетилетия и тези резултати показват, че портативната неинвазивна вентилационна система трябва да бъде част от модела за лечение на пациентите с хронично белодробно заболяване“, смятат авторите на проучването.

* Неинвазивната белодробна вентилация се дефинира като форма на вентилаторона поддръжка без употребата на ендотрахеална тръба, но с възможност за прилагане на положително налягане в дихателните пътища

Използвани източници:

1. Carlin B. et al. Improvement in health status of patients with respiratory insufficiency with the use of a noninvasive open ventilation system. CHEST 2014; Abstract 2059289

2. http://www.breathetechnologies.com/patient/NIOV/system

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email