Българската компания “Нанотехплазма” разработва нанотехнологии за медицински цели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Млада българска компания създава продукти в областта на нанотехнологиите за медицински цели.

“Нанотехплазма” съществува от две години, но вече има няколко патента в Швейцария, ЕС и САЩ, където се очаква да са и основните пазари. Неин създател е българският учен Валери Сербезов, а партньор е Георги Василев, който има 30 години стаж като финансист в Швейцария. В момента той е и основният инвеститор в компанията.

Ако в момента човек го заболи глава, той взима хапче и чака през кръвоносните съдове то да достигне до мозъка и така да премине болката. При нанотехнологията се използва имплант или стент, които се поставят на болното място и контролирано и пряко отдават лекарство.

При това в микроколичества, така че страничните ефекти да ги няма. “Нанотехплазма” е регистрирана в София, но има лаборатория и база в Пловдив, където са и високотехнологичните машини на компанията и нейният развоен екип. Дружеството има и търговско дружество в Швейцария.

За създаването на работещ бизнес в областта на нанотехнологиите трябват два типа хора, заявява Валери Сербезов. Едните са като него – учени от европейско ниво с патентовани изобретения в Германия, САЩ и в ЕС. Другите са хората с пари, които имат нюх за бъдещето като Георги Василев.

Работим в областта на нанонауките с биомедицински приложения, защото считаме, че там ще имаме най-бърза възвращаемост на инвестициите си”, обяснява Сербезов. В момента от дружеството не искат да разкриват финансовите резултати, тъй като бизнесът им е прекалено млад, но очакват до 3 години да достигнат производство за 5 млн. евро.

В момента “Нанотехплазма” има активи за над 450 000 евро. Според Валери Сербезов най-ценните им машини са лазерни източници на американските фирми “Квантроникс” и “Кохерент”, ексимерен лазер на “Ламбда физик” – Германия, диодни лазери на “Кохерент”, вакуумно оборудване от известни европейски фирми, свръхпрецизни 3-координатни маси на водещи в САЩ и в Япония фирми, специализиран софтуер.

Колкото до оборотните средства, те са вложени най-вече във вносни консумативи като “голите” немски и френски медицински стентове, върху които в “Нанотехплазма” нанасят почти невидимите нанопокрития.

Най-ценната част от активите на двете компании са патентите, които засега не са остойностени. В Швейцарския патентен институт е регистриран патентът “Лазерен директен синтез и отлагане на нанокомпозитни материали или наноструктури”.

В Германия, САЩ и в ЕС е регистриран патентът “Метод и устройство за отлагане на тънки слоеве, по-специално за производство на многослойни покрития, нанослоеве, наноструктури и нанокомпозити”.

Той е в съавторство с немския ни партньор д-р Франц Хербст, с когото имаме съвместна фирма в Германия – Васкотек, обяснява Валери Сербезов. Около 5 негови патента, създадени при работата му в БАН, пък са собственост на българската държава.

В бизнес плановете на българската и швейцарската фирма е заложено производственият обем след около 3 години да достигне около 5 млн. евро. “Цената на един лекарствено зареден стент или имплант е от порядъка на 1000-1200 евро, като най-скъпата част е самото нанопокритие, което ние правим”, обяснява Сербезов.

От 2015 г. медицинският имплант на компанията е в процес на узаконяване чрез инвитро тестове в България със съдействието на колеги от Медицинския университет – Пловдив. Тестовете на импланта върху животни (прасета) ще се правят в Унгария.

Те продължават около 1.5 години и струват около 300 000 евро. “И накрая следват предклинични и клинични тестове на доброволци, които вероятно ще направим в България и също продължават около 1.5 години”, казва още Сербезов и добавя, че в момента финансират бизнеса си със собствени средства.

“Интензивно работим и по европейски програми за финансиране.” В момента компанията търси стратегически партньор, който да е на пазара и да произвежда “голи” медицински импланти, върху които в лабораторията в Пловдив да се нанасят биосъвместими, безполимерни ,хибридни нанопокрития

Целта е ново изделие, което не само “отпушва” кръвоносните съдове, но и лекува. През миналата година компанията получи грант от Европейско-японския център за трансфер на технологии и този месец е единствената българска компания, която заедно с още 19 други европейски фирми в областта на нанотехнологиите участва в изложението “Нано експо” в Токио.

Пазарът на медицински импланти (стентове и балони катетри) e за над 30 милиарда долара и от компанията смятат, че бързо могат да намерят ниша в него. “Нанотехплазма” иска да пробие на него с най-добрите нанопокрития в света за контролирано отдаване на лекарства. Под контрол са начинът и времето за отдаване на лекарството там, където е вложен имплантът. И други лаборатории работят в тази насока, но имаме предимство в качеството и цената”, казва Сербезов.

“Считам, че това е близкото бъдеще на медицината. Сега, ако ни боли глава, пием хапче и чакаме по кръвоносните съдове лекарството да стигне до мозъка. Това ще отпадне. Слагате имплант на болното место и той контролирано и пряко отдава лекарство. При това в микроколичества, така че страничните ефекти да ги няма” дава пример Сербезов. Според него големите компании във фармацията и козметиката ще купят лицензи и патенти, създадени от “Нанотехплазма”, или ще купят самата компания.

Идеята ни е да създадем и 3D принтер, който да “разпечатва” биохибридни и разградими от организма стентове и импланти, които имат по-добри свойства в сравнение с обикновените, правени засега само от биополимери.”

Това е една от близките ни изследователски и производствени задачи. Чрез българския 3-размерен принтер искаме да поставяме върху импланта точно определени лекарства, които са лично съвместими с отделния пациент.

Тоест можем да направим прецизна персонализация на лечението. Втората ни близка задача е принтиране на клетки на определени човешки тъкани и органи и това е във връзка с тестването и разработването на лекарства, като световният пазар за 2017 г. се оценява на над 10 млрд. евро. Така ще се спестят време и средства за изследователска работа, при това с много по-прецизен резултат”, прогнозира Валери Сербезов.

Крайната цел

Крайната задача, разбира се, е регенерация на тъкани и създаване на органи за трансплантиране чрез биопринтиране, като “Нанотехплазма” разработва нова собствена идеология, базирана на собствен патент за биохибридно принтиране, с помощта на която естествено се осигурява самоорганизацията на принтираните живи клетки.

Този пазар се очаква да достигане близо 900 млн. долара до 2018 г.

“Разбира се, последният ни патент може да намери и изключителни приложения в наноелектрониката, сензориката и синтезиране на нови материали, несъществуващи в природата, но засега ние се ограничаваме само в най-динамичния пазар – биомедицинското инженерство”, казва Сербезов.

Той не подценява шансовете за разрастване на бизнеса му в България, но счита, че ще е много трудно.

Трудно ни е да работим и с българските банки, които ни дават инвестиционен кредит с 10-12% лихва. Трудно намираме служители, които да привлечем и задържим за бизнеса ни тук. Но не сме се отказали”, казва Сербезов и заключва:

“Страната ни не инвестира в интелект, което ще забави развитието й и тя ще се позиционира само като евтина туристическа дестинация.”

Източник: в. “Капитал

____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email