За втора поредна година в МБАЛ-Русе работи Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

За втора поредна година в МБАЛ- Русе АД работи Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве, съобщава Дарик. Услугата стартира във връзка с изпълнението на „Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве“, която е част от приетата Национална здравна стратегия на Министерски съвет на Република България.

В консултативния кабинет на Центъра се осигурява комплексно обслужване на бременни жени и деца. Осъществяват се информационни, логистични и координационни дейности от лекари-специалисти, психолог и социален работник.

Всичко това е насочено към децата с увреждания и с хронични заболявания, недоносените деца, родилките и бременните с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение.

На място в Здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар се предоставят услуги за превенция на изоставянето на деца и специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти.

Към Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве е открит кабинет за масов неонатален слухов скрининг. Той се намира в Неонатологичното отделение на болницата и разполага с апарат за отоакустични емисии. С провеждането на този вид процедура се дава възможност за ранна диагностика на увреждане на слуха, което е условие за навременно и успешно лечение.

Неонаталният слухов скрининг има за цел да обхване всички новородени деца в страната. При установяване на отклонение или съмнение за намален слух детето се насочва за допълнителна диагностика в клиника/отделение Уши-Нос-Гърло за предприемане на необходимото лечение.

По този начин за децата с увреден слух може да бъде постигнато нормално развитие, включително на речта и пълна социална адаптация и реализация.

Изследването е бързо, лесно, безболезнено, отнема само няколко минути, най-често докато детето спи, като малък гумен накрайник се поставя на ухото му и апаратът показва дали то има нормален слух. Не се налага даването на  анестезия или друга медикаментозна подготовка на новороденото.

Процедурата се извършва от педиатри или неонатолози в присъствието на майката. Много от причините за намален слух са лечими, а голяма част от нелечимите се преодоляват чрез слухопротезиране. Ето защо ранното откриване на намален слух при деца е от изключителна важност.

Другият кабинет към центъра е за лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена. Изследванията и консултациите, свързани с тях, се извършват безплатно за бременните, независимо от здравноосигурителния им статус.

Лабораторните изследвания на бременни за оценка на риска от раждане на дете с най-чести хромозомни болести се извършват от 11-ата до 13-ата плюс 6 дни гестационна седмица на бременността и от 15-ата до 19-ата гестационна седмица на бременността.

При връчване на резултата от изследването на бременната задължително се предоставя генетична консултация. При наличие на отклонения от нормата и увеличен риск от раждане на дете с хромозомна аномалия, бъдещата майка се насочва за допълнителни изследвания.

Услугите се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на пациента при предварително изготвен график. Те са напълно безплатни за всички потребители, независимо от техния здравноосигурителен статус.

Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве работи всеки делничен ден от 07:30 до 16:00 ч. Той се намира в АГ комплекса на «МБАЛ-Русе» АД – ет. 1, ст. 13. Центърът си сътрудничи с Дирекция „Социално подпомагане“ и социалните услуги за деца.

____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email