Устройството MobiusHD за лечение на резистентна хипертония получи одобрение от ЕС

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Имплантът  MobiusHD, разработен от Vascular Dynamics е получил CE одобрение миналата седмица, което позволява представянето му на европейския пазар.

Устройството, което се имплантира в каротидния синус по време на минимално инвазивна процедура, е разработено за пациенти с резистентна на медикаменти хипертония. Механизмът му на действие включва стимулиране на естествените механизми за контрол на кръвното налягане.

Каротидният синус представлява област в каротидната артерия, където се намират барорецепторите, носещи информация до ЦНС за стойностите на кръвното налягане. Когато на стената на артерията се окаже натиск от неговото повишение, барорецепторите сигнализират на мозъка за промяна в сърдечната честота и промяна в тонуса на симпатикуса. При пациенти с артериална хипертония обаче, прагът на чувствителност на барорецепторите- т.нар. сетпойнт, е завишен, което води до повишено кръвно налягане. 

Изследване, публикувано в журнала Hypertension, показва, че когато барорецепторите биват активирани от продължителен интермитентен сигнал с постоянна честота, увеличението на сетпойнта на кръвното налягане е в по-малка степен, а понякога дори липсва.

Имайки предвид това, MobiusHD е разработен така, че да разтяга кръвоносния съд по време на диастолата, но същевременно да премахва всякакъв вид пренапрежение на артериалната стена при систолната фаза. По този начин MobiusHD стимулира ЦНС за предотвратяването на хипертензията без да намалява чувствителността към завишените нива на артериалното налягане. 

От Vascular Dynamics продължават клиничните проби с устройството в Европа и САЩ.

____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email