МЗ обявява поръчка за изготвяне на проект за спешната медицинска помощ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Министерството на здравеопазването е обявило поръчка за избор на изпълнител за подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014 – 2020, предава в. “Капитал”.

Тя включва обследване на всички отделения, центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали, изготвяне на идейни, технически и работни проекти, изготвяне на проекти на технически спецификации за последващи обществени поръчки, изготвяне на формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на голям инвестиционен проект.

Посочената прогнозна стойност представлява максимален финансов ресурс, с който възложителят разполага. Предметът на поръчката включва обследване на центрове за спешна медицинска помощ и техните периферни филиали – общо 198 бр., както и всички други дейности, подробно описани в документацията на обществената поръчка.

Участниците трябва да имат финансов ресурс, с който да разполагат за изпълнение на поръчката – за материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, командировъчни и други в размер на 1 млн. лв.

Те трябва да са изпълнили минимум една услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години: дейности по разработване на предпроектно проучване и/или инвестиционен проект във фаза технически/работен проект и/или изпълнение на проект/инициатива относно лечебно заведение; дейности по разработване на инвестиционен проект в областта на транспортната инфраструктура или в областта на благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда и други.

Оферти се приемат до 29 февруари 2016 г, завършва изданието.

____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email