Ефекти на CPAP терапията върху телесното тегло при пациенти с обструктивна сънна апнея

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Въздействието на CPAP терапията върху телесната маса при пациенти с обструктивна сънна апнея не е ясно. Този метаанализ има за цел да оцени дали лечението на обструктивната сънна апнея с CPAP води до промени в телесния индекс (BMI) и телесното тегло.

Идентифицирани са били няколко рандомизирани контролирани проучвания (с помощта на PubMed, SCOPUS и Cochrane Central Register) отичтащи ефекта на CPAP терапията спрямо контроли върху BMI при продължителност на лечението за поне 4 седмици.

Анализът включва общо 3181 пациента от 25 рандомизирани проучвания отчитащи BMI и телесна маса. Всички проучвания изследват предимно пациенти с обезитет и наднормено тегло. Метаанализът открива, че CPAP терапията води до значително повишаване на BMI и теглото.

Лечението с CPAP при наличието на обструктивна сънна апнея води до значително повишаване на телесното тегло и BMI. При пациенти с обструктивна сънна апнея с обезитет и наднормено тегло трябва да се препоръчват програми за редукция на теглото при започване на CPAP терапия.

Източник: Effects of CPAP on body weight in patients with obstructive sleep apnoea: a meta-analysis of randomised trials. Thorax 2015;70:258-264

http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2014-205361

Превод: Д-р Николай Кючуков
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email