Колко честа е обструкцията на дихателните пътища при пациенти с емфизем, доказан чрез КТ на гръдния кош?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Въведение и цел:

Обикновено ХОББ се дефинира с наличие на необратима обструкция от функционалното изследване на дишането, като се използват или критериите по GOLD или ATS/ ERS (долна граница на нормата- LLN). При някои пациенти с клинично изразен ХОББ и емфизем от КТ на гръден кош,  се наблюдава липса на обструкция при спирометрия.

Целта на това проучване е да се оцени честотата на обструкция по GOLD или LLN критериите при пациенти с КТ потвърден емфизем и да се определят кои образни критерии се свързват  клинично с диагностицирането на ХОББ.

Методи:

Ретроспективно са проучени клинични досиета и спирометрични резултати на всички пациенти с образно потвърден емфизем от КТ, проведени в Университета във Върмонт през 2011г. Сравнени са спирометричните критерии и КТ показателите с наличието клинично изразен и документиран ХОББ.

Резултати:

Открити са 274 пациенти с емфизем, потвърден от КТ. По  GOLD критериите е установена обструкция при 228 (83%) пациенти, а с LLN- при 206 (75%) пациенти.

Неправилно са идентифицирани са 19 (6.9%) пациенти по GOLD и при 38 (13.9%) по LLN критериите (средно 10.4%) с радиографски установен емфизем и клинична диагноза ХОББ.

При пациентите с обезитет по-рядко се среща обструкция, независимо дали е определена по GOLD или LLN. При пациентите с доказана чрез спирометрия обструкция, емфиземът е изразен в по-висока степен, а задебеляването на стената на дихателните пътища е по-значимо.

Факторите, независимо свързани с клинично проявения ХОББ са по-нисък ФВК% предв., по-ниско съотношение ФЕО1/ФВК и по-задебелена стена на дихателните пътища.

Заключение:

При провеждане на спирометрично изследване се пропускат 10.4% от пациентите с клиничен ХОББ, които имат значимо изразен емфизем на КТ.

Автори: Sanjiva M. Lutchmedial, Whitney G. Creed, Alastair J. Moore, Ryan R. Walsh, George E. Gentchos, David A. Kaminsky

http://journal.publications.chestnet.org/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email