НЗОК успокоява: Здравноосигурените пациенти няма да заплащат лечението с радиохирургия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Във връзка с въпроси, поставени от медиите, по повод начина на заплащането на дейности по радиохирургия, НЗОК изрично информира, че нито един здравноосигурен пациент, преминал по клинична пътека за радиохирургия, няма да заплаща стойността й.

Алгоритъмът и цената на тези клинични пътеки са договорени между НЗОК и БЛС още през 2015 г., съобщиха от Касата.

На основание чл.59б, ал.7 от Закона за здравното осигуряване директорите на РЗОК ще сключат допълнителни договори с болниците, отговарящи на общите и специални изисквания за изпълнение на тези клинични пътеки.

Допълнителните споразумения могат да влизат в сила от 01.01.2016 г. или от датата, на която съответното лечебно заведение е изпълнило критериите.

____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email