Работа в Англия като медицинска сестра

Светослав Павлов, 0988921 784 (за въпроси и работа във Великобритания) 

svetpavloff@harmonyworksrecruitment.co.uk

www.harmonyworksrecruitment.co.uk

С приемането на България като пълноправен член на Европейския съюз, съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации редица български професионални квалификации бяха признати в страните от ЕС, включително професионалната квалификация на медицински сестри.

Съгласно Директивата, чл 31, анекс 5, образователната програма за медицински сестри следва да бъде минимум 3 години или 4600 часа теория и практика, като теоретичната част да е най-малко една трета от посочените часове, а клиничната практика – най-малко половината от посочените часове. 

След 2005 г. сестринското образование в България е 4 години и над 5000 часа. Поради тази причина най-бърза е регистрацията и започването на работа на медицински сестри и братя, които са започнали обучението си след 2005 година. За останалите процедурата е малко по бавна и изисква повече документи.

В сравнение с другите медицински специалности (лекари, лекари по дентална медицина, ветеринарни лекари), в образованието на медицинските сестри има най-големи вариации по отношение на продължителността на обучението (от 2 години до 4 години и близо 5000 часа теория и клинична практика, по настоящем).

Във Великобритания медицинските сестри могат да практикуват, само ако са регистрирани в професионалната организация – NMC (Nursing and Midwifery Council). 

Има 3 основни пътя за регистрация в сестринската съсловна организация на Великобритания:

 1. Автоматично признаване на квалификацията (медицински сестри, които са започнали и завършили след 1 януари 2007 г.)
 2. Придобити права (медицински сестри, които са завършили преди 2007 г. и чието образование като хорариум и предмети не отговаря напълно на цитираната по-горе директива). Изискват се 3 последователни години от последните 5 да са работили като медицинска сестра.
 3. Регистрация по общата система – изискват се повече документи.

Практиката и опитът на български сестри, работещи във Великобритания, показва наличието на разлики в клинична практика и отношение. Най-очевидният пример е, че във Великобритания интравенозните манипулации са лекарски процедури. На Острова има и значително повече нива на медицински сестри, като най-високите получават възнаграждения в размер на лекарски.

В опита ни досега с медицински сестри, които сме изпратили на работа във Великобритания, никога не сме имали проблеми по отношение на клиничната практика.

Понякога обаче, при интервютата с работодателя български медицински сестри са се обърквали с въпроси, свързани с медицинска етика, конфиденциалност, защита на достойнството на пациента, холистична грижа и т.н. В тази връзка, всяка медицинска сестра следва да познава и спазва професионалния код на медицинските сестри.

http://www.nmc-uk.org/Publications/Standards/The-code/Introduction/

Има значителна разлика в очакванията по отношение на заплащането, организацията на работата и провеждането на интервюто за работа с работодател. Повечето български медицински сестри смятат, че заплащането в болниците ще е по-високо от заплащането в частните nursing homes. 

Такова очакване обаче се разминава с действителността. Най-високо е заплащането в частните болници, след това в nursing homes, които също са частни, и най-ниско е в NHS болниците. Заплащането за сестри 5 банд (всички български сестри без английски опит започват на това ниво) варира от 11,50  до 15 паунда на час, в зависимост от знанието на езика и професионалния опит. 

Основни грешки по време на интервюто с работодател са:

 • Неподготвеност и незнание на професионалния код на сестрите;
 • Кратко и непълно CV – детайлните CV трябва да включват най-малко 3 страници и да са изброени всички основни дейности и процедури;
 • При неразбиране на въпрос, вместо да се попита отново, отговор на съвсем различен въпрос;
 • При видео конферентни интервюта – лоша връзка и друг човек, който говори: сестра, брат, приятел. В Англия това се смята за измама и прекъсват интервюто веднага;
 • При невъзможност да се отговори на английски – мълчание. Тогава интервюиращият работодател смята, че липсва клинично знание. Много по-добре е да се каже: „Не мога да обясня на английски, но знам много добре как се извършва съответната манипулация и процедура”;
 • Стрес и нервност по време на интервюто. При незнание на отговор на въпрос е много по-добре да се усмихнете и да отговорите, че заради недостатъчно знание на езика не можете да отговорите, отколкото напрегнато да гледате интервюиращия;
 • Недостатъчно любезно отношение. Във Великобритания много често казват: “Благодаря”, “Моля” и е добре по време на интервюто поне няколко пъти да използвате тези думи. – Например: „Thank you for having an interview with me” в началото и в края: „I am grateful for the interview we have just had”;
 • Непрофесионално изглеждаща среда на видеоконферентната връзка и неподходящо облекло.

Фирмата за подбор на персонал, която ще Ви съдейства за работа, ще Ви помогне с:

 • Подготовката на документи;
 • Написването на достатъчно детайлно CV и корекция на грешките в него;
 • Интервюта-репетиции с британски колеги, преди да имате въобще интервю с работодател. Опитът ни показва, че само 1 от 10 сестри, които не са имали интервю-репетиция, получава предложение за работа и 9 от 10 сестри получават предложение за работа от тези, които са имали интервюта-репетиция преди да имат интервю директно с работодател;
 • Ще Ви представлява пред NMC и ще получава най-малко веднъж в месеца информация по телефона относно Вашите документи;
 • Ще организира посрещането ви в Англия, безплатна квартира в началния период.

Опитът на българска сестра в Англия. Работи в Nursing Home:

Работата е много по различна от България, защото в България сестрата е натоварена не само физически, но и психически. Безкрайни дежурства, умора и напрежение. В България е обичайна практика сестрата да е санитар, доктор, секретар и още куп задължения, които никой не зачита и отчита.

В България думата “Благодаря” може да се чуе много рядко. Най-интересното беше, че тук на  2-та седмица Мениджърката ни благодари на двете, затова че работихме нощна смяна, тъй като нямаше кой.

Тук в Англия сестрата е наистина сестра – да подкрепя и помага на болните в ежедневните нужди, да говори с тях, да ги успокоява и пак пиша „подкрепя”, защото е важно да се изгради доверие. 

Практиката и задълженията на сестрата са основно в раздаването на лекарства, ако се налага – измерва температура и кръвно налягане, намазва кожата с различни медикаменти. За всичко останало се уведомява лекар. Всичко се пише от сестрата в досиетата на болните, за през деня или нощта.

Всеизвестен факт е липсата на достатъчно медицински сестри в страни като Великобритания, Германия, Скандинавските държави, за съжаление – и в България. В това отношение си приличаме с по-богатите страни.

По-малко известен факт е, че поради кризата в Южна Европа, която определено засяга и здравеопазването, много медицински сестри в страни като Испания, Италия, Португалия могат да имат трудности със започване на работа, затова в момента за Великобритания заминават също и значителен брой медицински сестри от Южната част на Европа.

Работата във Великобритания за медицински сестри (медицински братя) е основно в nursing homes (които не дотам точно се превеждат като старчески домове) и в болници.

В Европа населението застарява и за разлика от България по-богатите държави са изградили система, в която на възрастните хора да се предоставят специализирани медицински грижи и добра битова среда (има домове, които изглеждат и като 5 звездни хотели с езера и паркове).  

Поради застаряването на населението се очаква работата в nursing homes да  нарасне значително. Работата в nursing home може да се разгледа като възможност медицинската сестра да гради своята професионална кариера или като отправна точка за кариера в друга област на медицината.

Медицинските сестри, които се занимават с дългосрочни медицински грижи в nursing home, ще се нуждаят от малко по-различен набор на умения, в сравнение със сестри, работещи в болници, защото ще се грижат за едни и същи пациенти понякога с години. Това носи както удовлетворение, така и предизвикателства.

Плюсове и минуси на работа в nursing home

Ще имате добри и лоши дни, без значение какво вършите. Но ако сте наясно с плюсовете и минусите на бъдещата си работа, ще бъдете по-подготвени да се справяте с предизвикателствата, които ви предстоят.

Плюсове на работа в nursing home:

 • Ще работите в лична връзка с едни и същи пациенти всеки ден. Така се създава по-близка връзка и контакт с тях;
 • Ще печелите признателността на пациентите и семействата им, които не могат да се грижат за своите близки;
 • Ако искате професионално развитие, повечето работодатели ще покрият разходите Ви за допълнителни професионални курсове.

Разбира се, работата в nursing homes не е лесна. Недостатъците, които може да се очакват:

 • Някои пациенти не са в състояние да се грижат за себе си, така че ще трябва да им помагате;
 • Подобно на болниците, nursing homes работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, така че най-вероятно ще имате смени и понякога ще се изисква да работите на празници или през почивните дни;
 • За разлика от болницата, здравословното състояние на пациентите няма как да се подобрява.. Ще трябва да се справите с тяхната смърт. Може да бъде трудно, защото през годините вероятно ще сте изградили силна връзка помежду си, както с близък човек.

Както казва една медицинска сестра: – Това е работа, която ви позволява да изпитате нещата духовно, и емоционално, и физически, и ви позволява да се свържете с други. Мисля, че повечето от нас искат да бъдат свързани с други хора чрез нашата работа.

Фейсбук страница за български медицински сестри, искащи да работят в Обединеното Кралство:

https://www.facebook.com/pages/Bulgarian-Nurses/1442703132666894

* Статията е с рекламна цел