Проф. Каменов е първият българин, отличен с медал от Американската асоциация на клиничните ендокринолози

На завършилия неотдавна 24-ти конгрес на Американската асоциация на клиничните ендокринолози (ААСЕ) проф. дмн Здравко Каменов, ръководител на Клиниката по ендокринология в УМБАЛ „Александровска”, бе отличен с почетен медал за цялостната си научно-практическа дейност в областта на ендокринологията. Той е първият българин, получил това отличие. Проф. Каменов е също член и стипендиант на Американския колеж по ендокринология (Fеllow of the American College of Endocrinology (АСЕ).


Той отбеляза, че за него наградата не е лично признание, а на българската ендокринология като цяло, която се развива бързо и се „отваря” към света. Пример за нарастващия международен авторитет на страната ни в областта на ендокринологията са успешно проведените преди година конгрес на Европейската асоциация по невроендокринология (ЕNЕА) и наскоро Курс по диабетология на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD).


Проф. Каменов подчерта, че е горд със своя екип от опитни и млади специалисти, които имат големи научно-изследователски амбиции и влагат много енергия и ентусиазъм в работата си. Наскоро, по Европейски проект и с подкрепата на УМБАЛ „Александровска”, бе разкрит първият в страната ни „Център за превенция на захарния диабет”, в отговор на повишения ръст на заболяването в световен мащаб. В програмата за превенция в центъра се включват лица с най-висок риск за заболяването.

Проф. Каменов сподели мнение, че колосалните разходи, свързани със захарния диабет, могат да бъдат намалени най-ефективно, ако не бъде изобщо допуснато развитие на заболяването. Превенцията на диабета е сред приоритетите на Европейската здравна стратегия и на българската Национална здравна програма до 2020 г.