Пациент отново диша нормално след уникална за България операция в клиниката по УНГ болести в ИСУЛ

Уникална за България операция бе извършена в Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Цaрица Йоанна – ИСУЛ“. Тя даде шанс за нормален живот на пациент с тежка комбинирана стеноза на трахеята и ларинкса.

Взехме специално интервю за Medical News от екипa хирурзи извършил операцията: д-р Тодор Попов, д-р Юлиян Рангачев и д-р Димитър Конов и анестезиологичния екип д-р Цветомир Маринов и доц. Мая Белитова.

Бихте ли обяснили каква е същността на извършената от Вас операция?

2.t popov (1)
        Д-р Тодор Попов

Д-р Тодор Попов: Пациентът страдаше от тежка концентрична стеноза обхващаща сегмента от крикоидния хрущял до трети трахеален пръстен. Това представлява разрастване на фиброзна тъкан изпълваща лумена на въздухоносните пътища и затрудняваща дишането. Когато той дойде при нас, беше с компенсиран, но тежък задух и трябваше да вземем решение бързо.

От изследванията се оказа, че пациентът диша едва през 3 мм отвор. Операцията се нарича крикотрахеална резекция, при която се изрязва долната част от ларинкса и първите пръстени на трахеята засегнати от стенозата. Впоследствие остатъка от трахеята се освобождава от околните тъкани в медиастинума и се прави пълна съшиване с цел пълно възстановяване на дихателните пътища без засягане на говорната функция.

Малко са центровете в Европа извършващи тази операция. Бих искал да отбележа и невероятната работа на анестезиологичния екип д-р Цветомир Маринов и доц. Мая Белитова, които виртуозно успяха да обдишват с ларингеална маска пациента през 3мм стеноза за повече от час и половина докато ние освободим цялата трахея и пристъпим към резекцията на сегмента.

Откъде почерпихте опит за извършването на тази операция?

2 rangachev (1)
   Д-р Юлиян Рангачев

Д-р Юлиян Рангачев: Посещение на клиниката в Щутгарт на специализиран курс посветен на стенозите на ларинкса бе наистина важен момент. Там е един от основните центрове за лечение на стенози в Европа. Допълнително самочувствие ни даде и богатият ни опит в ларингеалната хирургия в клиниката.

За съжаление България е водеща в Европа по брой заболяли пациенти с карцином на ларинкса/хипофаринкса, а големият брой от тях биват оперирани в нашата клиника. Често на международни форуми колегите от другите страни са изненадани от впечатляващия брой операции, които се извършват на година при нас.

Какъв спектър от патология покрива клиниката по УНГ в ИСУЛ?

2 konov (2)
  Д-р Димитър Конов

Д-р Димитър Конов: Като най-старата и водеща клиника в страната, ние успяхме да запазим ролята си на референтен център и покриваме огромния брой патологични състояние от УНГ сферата и хирургията на глава и шия. Сред тях са онкологичните заболявания на главата и шията, хирургия на ухото, включително кохлеарните импланти, които започнахме да поставяме още 2001 и до сега са имплантирани в клиниката над 400, наред със стандартните операции в ринологията като септопластика извършваме и ендоскопски операции на синусите и лакрималния сак на окото.

Как се чувства сега пациентът?

Д-р Тодор Попов: Пациентът се чувства много добре и диша идеално. Анастомозата при фиброскопия е зарастнала и епителизирала отлично и реално повече от един месец след операцията няма гранулации или други проблеми. Тук е моментът да отбележа, че искахме да изчакаме достатъчно дълъг период време след операцията, за да можем пред нас самите да си кажем: да тази операция е успешна и тогава да дадем гласност. Затова и чак сега даваме това интервю.

Какви бяха анестезиологичните проблеми, с които се сблъскахте?

2 marinov (1)
Д-р Цветомир Маринов

Д-р Цветомир Маринов: Проблемите при този болен бяха наистина предизвикателство. По време на първата част от операцията бе необходимо да се обдишва с ларингеална маска през лумен от 3 мм повече от час и половина. Допълнително пациентът бе клапно протезиран, но с фракция на изтласкване 28 %, много влошен сърдечен статус, на терапия със синтром.

Интересното е, че след операцията само заради нормализирането на дишането фракцията на изтласкване се покачи до 41%. Важното е, че в нашата клиника работим наистина в екип и предварително планирахме всички възможни алтернативи, за да можем да реагираме при всеки един развой на ситуацията, което ни даде сигурност дори и при този случай.