Акценти от 4-тият Национален конгрес по имунология

Под надслов “Имунология за всички” и след период на шестгодишна пауза, се проведе 4-тият Национален конгрес по имунология. Научният форум посрещна своите делегати и участници в комплекс “Златни пясъци”, гр. Варна, между 03-05.10.2014. Конгресът бе организиран съвместно от Секция “Имунология” към Съюза на учените в България и Българска асоциация по клинична имунология.

Ден по-рано протече първото Черноморско международно имунологично училище с основен спонсор Европейската федерация на имунологичните общества (European Federation of Immunological Societies – EFIS) и European Journal of Immunology. В обучението взеха участие 63-ма студенти, докторанти и специализанти в биомедицинските науки с интерес към имунологията основно от страната, Балканския и Черноморски регион.

Образователната инициатива в областта на фундаменталната и клинична имунология ще се провежда всяка година около определена тема, комбинирайки интензивен лекционен курс и практическа информация относно възможностите за продължаващо обучение, проектно финансиране и мобилност в Европа. Групата от международни лектори осигури интерактивна среда за качествено обучение, дискусия, споделяне на идеи и кариерни възможности.

Имунологичното училище завърши с церемонията по откриването на Националния конгрес. Форумът предложи атрактивна научна програма с пленарни заседания, постерни сесии и фирмени презентации с акценти върху основните направления на фундаменталната и клинична имунология.

В непринудена обстановка млади и утвърдени учени актуализираха познанията си, споделиха иновации и собствени научни постижения, вдъхновиха се за нови идеи и научни проекти в областта на имунологията, създадоха се и нови сътрудничества между колеги от страната и извън нея. Имунологичният научен форум приключи със заключителна церемония, на която бяха наградени трите най-добри постерни презентации.

Повече информация за предстоящи научни събития в областта на имунологията, можете да намерите на www.aci-bg.org