Стипендии „Ото Байер“ за студенти по медицина, фармация и биология

За стипендиите „Ото Байер“ на фондация „Байер“ могат да кандидатстват студенти по биология, химия, физика и други природни науки, а също така и студенти по медицина или фармация.

Финансовата помощ се отпуска за летни курсове, стажове, учебни проекти, дипломни работи и разработване на докторски тези в Германия.

Срокът на подпомагане е не повече от година, а стипендиите покриват разходи за живот, път и такива, свързани с разработването на конкретния проект.

Следващият период за кандидатстване ще бъде между 1 юни и 15 юли 2014 г., а необходимите документи влючват потвърждение от приемащ немски университет, мотивационно писмо, академична справка, резултати от езиков тест, проектно предложение и бюджет.

Повече информация за стипендиите може да намерите в раздел „Ото Байер“, а за процеса на кандидатстване – в раздел „Условия за кандидатстване“ на интернет страницата на фондацията – http://www.bayer-foundations.com