NEJM: Анестезията е най-значимото постижение на медицината през последните 200 години

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

По повод 200-годишнина от излизането на първото в света медицинско списание, редакцията на New England Journal of Medicine (NEJM) проведе анкета сред читателите за най-значимото постижение в медицината за същия този период от време.

На първо място е посочено въвеждането на общата инхалационна анестезия в клиничната практика, което дава силен тласък за развитието на хирургията. В публикация от 1846, Henry Bigelow описва операции, проведени под обща анестезия с инхалационен етер.

Първата е направена на 16 октомври 1846 от д-р Morton за екстракция на зъб. След него, д-р Warren извършва инцизия на долната челюст, а д-р Heyword премахва голям липом в областта на делтоидния мускул.

По нататък в класацията са посочени:

бременност и диабет. Д-р Elliot Joslin извършва проучвания за развитието на диабет (гестационен диабет) при бременни, както и протичането на бременност при жени, страдащи от заболяването. В резултат на неговите изследвания се прави изводът, че жени с диабет могат да износят успешно бременност. По това време практиката е била на такива пациентки да се препоръчва аборт по медицински показания.

костно-мозъчна трансплантация. През 1957 година д-р E. Donnell Thomas публикува резултати от интравенозно инжетиране на клетки от костен мозък при шест пациенти, подложени на лъче- и химиотерапия. Това изследване поставя началото на костно-мозъчните трансплантации.

създаване на атенюирана ваксина против морбили през 1960 година

откриване на антихипертензивните ефекти на АСЕ инхибиторите. През 1978 година, Gavros и сътр. публикуват резултати от приложението на пероралния инхибитор на ангиотензин-конвертиращият ензим (АСЕ) Sq 14255 (в последствие регистриран като captopril) при 12 пациенти с артериална хипертония за период от 3 до 24 седмици.

Aspirin, прилаган в доза 325 mg през ден, води до значително намаление на случаите на не-фатален и фатален миокарден инфарт. Резултатите са от проучването Physicians’ Health Study, публикувано през 1988 година.

rt-PA при остър исхемичен инсулт. Използването на рекомбинантен тъканен плазминогенен активатор (rt-PA), приложен в рамките до три часа след началото на остър исхемичен инсулт, намалява с 30% риска за инвалидизация до третия месец след инцидента. Проучването е публикувано през 1995 година.

намаляване на риска за диабет тип 2 чрез промяна в начина на живот или metformin. Резултатите изследването Diabetes Prevention Program (DPP), публикувани през 2002 година, показват, че промяната в начина на живот води до по-значимо намаление на риска за диабет тип 2, отколкото терапията с metformin (с 58 срещу 31%).

поли-таблетка, състояща се от ниски дози acetylsalicylic acid, тиазиден диуретик, статин и АСЕ инхибитор, намалява значително честотата на сърдечносъдови събития (включително внезапна сърдечна смърт). Проучването на Ippolito и сътр. бележи първата крачка в посока от високо технологичната терапия в кардиологията (инвазивна кардиология и сърдечна хирургия) към значително по-евтината и ефективна превенция.

NEJM e първото медицинско списание в света, издание на Massachusetts Medical Society, което започва да излиза през 1812 под името The New England Journal of Medicine and Surgery and Collateral Branches of Science.

През 1823 започва да излиза и Boston Medical Intelligencer, което през 1928 година се слива с NEJM под името Boston Medical and Surgical Journal. През същата година, Massachusetts Medical Society преименува списанието на New England Journal of Medicine.

NEJM, заедно с The Lancet, Journal of the American Medical Association (JAMA) и British Medical Journal (BMJ), се считат за най-влиятелните медицински списания в света. Екипът на списание МД следи всички броеве на тези четири списания и ги използва при подготовката на публикации за новостите в медицината. През 2006, NEJM става първото медицинско списание с impact factor над 50 (по данни на Journal Citation Reports). 

На сайта на списание МД можете да намерите още много статии по темата: http://spisaniemd.bg

Абонамент за списание МД можете да направите по всяко време на годината – той ще важи за следващите 12 месеца! Можете да се абонирате във всяка пощенска станция в страната – каталожен номер 1475 или на мейл: press@medicalnews.bg

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email