Артериална хипертония и метаболитни нарушения

Последните дни на февруари София беше домакин на научен симпозиум „Артериална хипертония и превенция”, организиран от Дружеството на кардиолозите в България. На фирмен симпозиум...

Проф. Раев: „Най-сложните пациенти са тези, които си мерят кръвното на всеки час и...

„Категорично не успяваме да стигнем таргетните стойности на артериалното налягане (АН) при пациенти с артериална хипертония (АХ).” Това каза за нас председателят...

Ефект на ограничаването на приема на натрий върху артериалното налягане

Намаляването на приема на натрий с диетата води до намаляване на артериалното налягане особено сред хора от неказвакзки произход в напреднала възраст,...

Eхокардиографска диагноза на пълния атриовентрикуларен септален дефект

Списание МД Д-р Зорница Василева, проф. д-р Анна Кънева, д.м. Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична...

Изолираната диастолна хипертензия не е свързана с по-висок сърдечно-съдов риск

Изолираната диастолна хипертензия, позовавайки се на по-строгата дефиниция за артериална хипертония на Американската кардиологична колегия и Американската кардиологична асоциация (ACC/AHA) от...

Свръхлечение на повишеното артериално налягане при хоспитализирани пациенти

Въпреки че съществуват базирани на доказателствата препоръки за овладяване на артериалната хипертония при пациенти в амбулаторната практика, такива насоки липсват на фона...

Инхибиторите на протонната помпа са безопасни при 3-годишна употреба

Рандомизирано проучване демоснтрира липса на връзка между пантопразол и различни предполагаеми неблагоприятни рекации. Инхибиторите на протонната помпа (ИПП, proton-pump inhibitors, PPIs) са много ефективни за...

Eхокардиографска диагноза на пълния атриовентрикуларен септален дефект

Списание МД Д-р Зорница Василева, проф. д-р Анна Кънева, д.м. Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична...

Най-интересното от 2019г: Кардиология

През изминалата 2019г. станахме свидетели на голям прогрес в изучаването на сърдечно-съдовите заболявания. Първият пробив е дългоочакваното изследване ISCHEMIA,...

Артериалното налягане се покачва по-рязко с възрастта при жените

При жените по-често се среща рязко повишаване на артериалното налягане с напредване на възрастта, в сравнение с мъжете, става ясно от проучване,...