Остър апендицит-възможни диагностично-лечебни пропуски в условията на спешност