Клиничен случай: Болест на Крон, асоциирана с аденокарцином