НОВИНИ ОТ Категория: 05.2020 Май

НОВИНИ ОТ Категория: 05.2020 Май

16.V Първи международен симпозиум и годишна среща на Българското дружество по колопроктология

16 май 2020г. София Зала „Проф. Марин Дринов“ БАН, ул. „15-ти ноември“ №1 Организатор: Българско дружество по колопроктология Регистрация: https://www.cic.bg/uploads/96a28db5e3b5b7e54e610b4e2eb685766d2e9eb1.pdf

Прочетете повече »

15-17.V. III научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване”

15 – 17 май 2020 г., в зала 6, НДК, гр. София Организатор: Фондация  „Академия Кардиология”, Арбилис Основни теми: Профилкатичните, диагностичните и лечебните

Прочетете повече »

Обучение

СПЕЦИАЛНОСТИ