Макетите на новата сграда на МУ-София са изложени в Ректората

Макетите на класираните на първите три места проекти за нова сграда на Медицински университет- София вече са изложени в Ректората.

УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ набира доброволци

Уважаеми колеги, Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и бързото разпространението на COVID-19 у нас, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"...

Удължава се срока на неприсъственото обучение в МУ-София

Ректорът проф. д-р Виктор Златков издаде заповед на основание чл. 32, ал.1, т.1 от ЗВО, заповеди на Министъра на здравеопазването No РД 9104-27/...

Прекратяването на учебните занятия в СУ „Св. Климент Охридски“ ще трае до 10...

Ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" проф. Анастас Герджиков постанови удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124.8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020...

МУ-София отменя предварителната кандидат- студентска кампания

Във връзка с предстоящата кандидат- студентска кампания за уч. 2020/ 2021 г. след проведено извънредно заседание на Разширен Ректорско- Деканския съвет от...

Обръщение на ректора на МУ – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева

Скъпи студенти, преподаватели и служители,За пръв път от създаването си до днес Медицински университет – Пловдив е в безпрецедентна ситуация, заплашваща живота,...

МУ– Плевен въвежда дистанционна форма на обучение и на работа за студенти, преподаватели и...

Във връзка със Заповедта на Министъра на здравеопазването от 13март 2020 г., въведените противоепидемични мерки на територията на областите с регистриран потвърден случай на COVID-19 и...

Пляскайте на медицинските специалисти, но със съзнание

След като видяхме как голяма част от населението на Италия благодари на своите медицински специалисти, които се борят на първа линия срещу...

Заповед на ректора, относно организацията на учебния и работен процес в МУ-София

Заповед на ректора № РК – 36-437/16.03.2020г. На основание чл. 32, ал.1, т.1 от ЗВО, заповеди на Министъра на...

Медицински факултет към МУ-София преминава на дистанционно обучение

Поради извънредната епидемиологична обстановка в страната, МФ при МУ-София преминава на дистанционно обучение на студентите до второ нареждане.
X