ISCHEMIA: Инвазивното лечение не превъзхожда медикаментозното при пациенти със стабилна исхемия

При пациенти със стабилна исхемична болест на сърцето инвазивното лечение не превъзхожда оптималната медицинска терапия за предотвратяване на сърдечно-съдови (СС) събития, според международното проучване ISCHEMIA....

Електронните цигари не са безвредна алтернатива на класическите цигари

Електронните цигари (E-cigarettes), които станаха „модерни“ сред младите хора, не са безвредна алтернатива на класическите цигари, тъй като бяха свързани в проучване...

Препоръки на EACVI за обучение и приложение на първоначална ехокардиографска оценка (FoCUS) на спешни...

Кардио Д Ехокардиографското изследване на сърцето (ЕхоКГ) все по-често се използва като средство за диагностика от първа линия за начална оценка на болни в критично...

Клиничен случай-кой е верният отговор?

48-годишен мъж е приет в спешно отделение поради болка в корема и повръщане. Тези симптоми датират от 7 години. Съпругата му споделя, че напоследък...

Нови указания за превенция и терапия на артериалната хипертония

Повишение на систолното артериално налягане (САН) над 130 mmHg или на диастолното артериално налягане (ДАН) над 80 mmHg се определя като артериална хипертония (АХ),...

Награди по повод Световният ден на спешната медицина

Първи годишни награди на Пациентски организации „Заедно с теб“ „Спешните медици, с които сме горди“ по повод на 27 май Световен ден на спешната медицина. Целта на...

Д-р Десислава Кателиева: Обучението при спешните медици е спорадично и недостатъчно

Разговаряме с д-р Десислава Кателиева, председател на Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ за следдипломното обучение в спешната медицина, популярността на специалността...

Синдром на инфузията с пропофол – потенциално животозастрашаващо състояние

Синдромът на инфузията с пропофол (propofol infusion syndrome – PRIS) е рядко, но потенциално животозастрашаващо състояние. Продължителната инфузия (>48 часа) е свързана с ритъмни...

Указания за периоперативно приложение на антитромботични медикаменти при мозъчно-съдова болест

Препоръки на Амeриканската академия по неврология (AAN)* за периоперативно приложение на антитромботични медикаменти при пациенти с анамнеза за прекаран остър исхемичен инсулт или транзиторни...

Кръвоизливи като усложнение при торакоцентеза и поставяне на трансторакален дрен при пациенти с прием...

Клопидогрелът е често предписван антиагрегант. Рискът от локално кървене, свързан с приема на този медикамент при торакоцентеза и поставянето на тънък трансторакален дрен, не...
X