Съвременни тенденции при терапията на персистиращия артериален канал при недоносените новородени

www.spisaniemd.bg Д-р Зорница Василева Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница – София; Списание МД

Актуални препоръки за терапертично поведение при деца с разстройства от аутистичния спектър

Американската академия на педиатрите актуализира своите препоръки от 2007г. оносно разпознаването и терапертичното поведение при деца с разстройства от аутистичния спектър.

Намалява честотата на коклюш сред кърмачетата след ваксинация по време на бременността

След като здравните служби във Великобритания, САЩ, Нова Зеландия и Бразилия въведоха прилагането на ваксина против коклюш при бременни, хоспитализациите...

Българската педиатрична асоциация раздаде Годишните си награди за 2019 г.

На 3 декември 2019 г. се проведе официалната церемония по връчването на Годишните награди на Българската педиатрична асоциация (БПА). Събитието се състоя в зала...

Оптимално терапевтично поведение при остри респираторни инфекции

Проф. д-р Петко Минчев е доктор на медицинските науки, национален консултант по детска пневмология и фтизиатрия. Има дългогодишна кариера като клиницист, изследовател и научен работник...

Доц. Виктория Атанасова: „Нарушенията в адаптацията най-често се свързват с недоносеността и оперативното родоразрешение”

Превръщането на фетуса в новородено не е процес, касаещ единствено раждането и прекъсването на физическата връзка с майката. Това е най-сложният физиологичен...

Експозицията in utero на ацетаминофен е свързана с повишен риск от ADHD и аутизъм

Експозицията in utero на ацетаминофен е свързана с повишен риск от синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) и от разстройства от аутистичния...

Проф. Анна Кънева: „В Национална кардиологична болница се прилага цялата гама от интервенционални процедури...

В периода 17-20 октомври 2019 г. в Правец се състоя ІX Национален конгрес по интервенционална кардиология. Събитието събра над 230 регистрирани участника, и множество чуждестранни...

Проф. Виолета Йотова: „По-ранната диагностика на деца с отклонения в растежа, означава по-ранна терапия...

Проф. Виолета Йотова има придобити специалности по педиатрия, ендокринология и болести на обмяната в детска възраст. Директор е на Експертния център по редки ендокринни...

Връзка между вродените сърдечни малформации и разстройствата от аутистичния спектър

Деца с вродени сърдечни малформации биха могли да са с повишен риск от развитие на аутизъм, показва ново изследване "случай-контрола", публикувано в...
X