Ензимна заместителна терапия при мукополизахаридоза тип II (синдром на Хънтър)

Списание МД Д-р Зорница Василева; Клиника по детска кардиология, НКБ – гр.София Мукополизахаридоза тип II (MПЗ...

Препоръки за лечение на хронична уртикария в детска възраст

Списание МД Нови препоръки на италианското дружество по педиатрия (SIP), италианското дружество по алергология и имунология (SIAIP) и италианското...

Мултисистемен възпалителен синдром при деца с COVID-19

С разпространението на COVID-19 по целия свят, специалистите наблюдават появата на нов мултисистемен възпалителен синдром (MIS-C). Това състояние има много общи симптоми...

Приложение на Omni-Biotic Stress Repair в детска възраст

Доц. Д-р Евгения Бързашка, дм МУ-Плевен, УМБАЛ „ Д-р Г. Странски ” ЕАД – Плевен „Човекът има...

Новородените деца в условия на пандемия с COVID-19

Д-р Татяна Итова, УМБАЛ Медика Русе ООД Условията, в които се намира нашето общество през последния един месец постави на...

Проф. Диляна Вичева: „Педиатрична оториноларингологична конференция с акцент в мултимодалността“

За трети път у нас се проведе Педиатрична оториноларингологична конференция. Събитието, организирано от Българско сдружение по детска оториноларингология (БСДО) се състоя в...

Роля на микронутриентния статус при жени с репродуктивни проблеми

Д-р Виолета Снегарова, доц. Дарина Найденова; Катедра по Хигиена и епидемиология, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна Резюме. В...

Проф. Виолета Йотова: „Получаваме огромна подкрепа за експертните центрове по редки болести на европейско...

Научно-практическа конференция под надслов „Ден на редките болести в България“ се проведе в София на 28-ми и 29-ти февруари. Срещата бе организирана...

Eхокардиографска диагноза на пълния атриовентрикуларен септален дефект

Списание МД Д-р Зорница Василева, проф. д-р Анна Кънева, д.м. Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична...

Eхокардиографска диагноза на пълния атриовентрикуларен септален дефект

Списание МД Д-р Зорница Василева, проф. д-р Анна Кънева, д.м. Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична...
X