Приложение на Omni-Biotic Stress Repair в детска възраст

Доц. Д-р Евгения Бързашка, дм МУ- Плевен, УМБАЛ „ Д-р Г. Странски ” ЕАД – Плевен „Човекът има две...

Новородените деца в условия на пандемия с COVID-19

Д-р Татяна Итова, УМБАЛ Медика Русе ООД Условията, в които се намира нашето общество през последния един месец постави на...

Проф. Диляна Вичева: „Педиатрична оториноларингологична конференция с акцент в мултимодалността“

За трети път у нас се проведе Педиатрична оториноларингологична конференция. Събитието, организирано от Българско сдружение по детска оториноларингология (БСДО) се състоя в...

Роля на микронутриентния статус при жени с репродуктивни проблеми

Д-р Виолета Снегарова, доц. Дарина Найденова; Катедра по Хигиена и епидемиология, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна Резюме. В...

Проф. Виолета Йотова: „Получаваме огромна подкрепа за експертните центрове по редки болести на европейско...

Научно-практическа конференция под надслов „Ден на редките болести в България“ се проведе в София на 28-ми и 29-ти февруари. Срещата бе организирана...

Eхокардиографска диагноза на пълния атриовентрикуларен септален дефект

Списание МД Д-р Зорница Василева, проф. д-р Анна Кънева, д.м. Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична...

Eхокардиографска диагноза на пълния атриовентрикуларен септален дефект

Списание МД Д-р Зорница Василева, проф. д-р Анна Кънева, д.м. Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична...

Съвременни тенденции при терапията на персистиращия артериален канал при недоносените новородени

www.spisaniemd.bg Д-р Зорница Василева Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница – София; Списание МД

Актуални препоръки за терапертично поведение при деца с разстройства от аутистичния спектър

Американската академия на педиатрите актуализира своите препоръки от 2007г. оносно разпознаването и терапертичното поведение при деца с разстройства от аутистичния спектър.

Намалява честотата на коклюш сред кърмачетата след ваксинация по време на бременността

След като здравните служби във Великобритания, САЩ, Нова Зеландия и Бразилия въведоха прилагането на ваксина против коклюш при бременни, хоспитализациите...
X