Д-р Димитър Пейчинов: По най-нови данни половината от населението на Европа над 50-годишна...

Д-р Димитър Пейчинов е завършил Медицинския университет - Пловдив през 2012 г. След дипломирането  си печели конкурс и започва специализация по хирургия в УМБАЛ...

Сукралфатът значително намалява болката след екцизионна хемороидектомия

Д-р Радислав Наков, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ Наскоро публикуван систематичен обзор и мета-анализ в International Journal...

Прогностични фактори и резултати от лечението на остра мезентериална венозна тромбоза

Д-р Константин Костов, д.м.; Секция по обща, висцерална и спешна хирургия, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов – София; Списание МД

Атипичен фиброксантом на бузата

Д-р Спасимир Шопов; Отделение по клинична патология, МБАЛ Първомай;Катедра по обща и клинична патоанатомия, Медицински университет – Пловдив; Списание МД

Нива на стрес при пациентките, преминали през лечение по повод рак на гърдата

За първи път в България екип от онколози от МБАЛ „Надежда“ изследва качеството на живот преди и след химиотерапия при жени с...

Апендикална колика, причинена от Enterobius vermicularis

Д-р Спасимир Шопов; Отделение по обща и клинична патология, МБАЛ Първомай; Катедра по обща и клинична патология, Медицински Университет – Пловдив; Списание...

Периоперативно поведение при пациенти с предсърдно мъждене на терапия с ДОАК

Според проучване, публикувано в списание JAMA Internal Medicine, въвеждането на стандартизирана стратегия за предоперативно прекъсване на приема на директно действащи антикоагуланти ...

Инфекции след трансплантация на солидни органи

Списание МД Годишно в света се извършват около 120 000 трансплантации на солидни органи (данни за 2014), като най-чести...

Риск за редицив на венозния тромбемболизъм в следоперативния период

Въпросът, дали прекаран, несвързан с операция, инцидент на венозен тромбемболизъм/ВТЕ (тоест дълбока венозна тромбоза или белодробна тромбемболия) увеличава риска за постоперативен ВТЕ,...

За първи път в България: минимално инвазивна радио-фреквентна аблация при токсичен аденом на щитовидната...

В УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД за първи път в България извършиха минимално инвазивна радио-фреквентна аблация при токсичен аденом на щитовидната...
X