Рискови фактори за летален изход при хоспитализирани пациенти с COVID-19

Списание МД Пациентите, които завършват летално по време на хоспитализация по повод на тежко протичане на COVID-19, са по-възрастни...

Състояние на паразитните заболявания в България през 2018 г.

И. Райнова, Р. Харизанов, Н. Цветкова,Р. Борисова, И. Кафтанджиев, Е. Кънева,А. Иванова, О. Миков, М. Виденова; Обща медицина,  22, 2020, №1, 13-18  Отдел...

Честота на хепатит Е сред общата популация в България, 2017-2019

З. Младенова-Димитрова1, А. Гоцева2,Д. Велчева11Медикодиагностична лаборатория ЦибаЛаб – София2МБАЛ „Уни Хоспитал” – Панагюрище Обща медицина, 2020, 22 (3): 16-22

Ибупрофен и COVID-19 – критичен преглед през призмата на фармаколога и на клинициста

Проф. Георги Момеков, дфн1, Проф. д-р Пенка Переновска, дмн2 1Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София

Употреба на PPI и повишен риск от COVID-19 инфекция

Пациентите, приемащи инхибитори на протонната помпа (PPI), биха могли да са по-податливи към причинителя на COVID-19, твърдят автори на ново изследване.

Мултисистемен възпалителен синдром при деца с COVID-19

С разпространението на COVID-19 по целия свят, специалистите наблюдават появата на нов мултисистемен възпалителен синдром (MIS-C). Това състояние има много общи симптоми...

Антибиотична терапия при хоспитализирани пациенти с COVID-19 и суспектна или потвърдена бактериална пневмония

Списание МД Британският National Institute for Health and Care Excellence публикува кратки указания за избор на антибиотици за лечение...

Препоръки на CDC за имунзация против HAV

Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) препоръчва имунизацията против вируса на хепатит А (HAV) при деца на...

Гастроинтестинални заболявания и COVID-19

Списание МД Установяването на наличие на РНК на коронавируса SARS-CoV-2 в изпражненията на болни насочи вниманието към ефектите на...

CDC предупреждава за резистентни към ципрофлоксацин бета-лактамаза продуциращи щамове на Neisseria meningitidis

Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) предупреди лекарите за открити бета-лактамаза продуциращи щамове на Neisseria meningitidis , които са...
X