1.3 милиарда долара струва създаването на нов медикамент

Създаването на нов медикамент, от първоначалните научно-изследователски лабораторни анализи до предклиничните и клиничните проучвания, струва между $314 милиона и $2.8 милиарда, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание JAMA (1).

Авторите са анализирали данните на новорегистрирани от американската FDA медикаменти за периода 2009-2018, за да установят разходите за процеса на разработване на нов медикамент до момента на излизането му на фармацевтичния пазар. За целта, те са използвали информация от базите-данни US Securities and Exchange Commission, Drugs@FDA database и ClinicalTrials.gov.

Обобщени са данните за 18% (63 от 355) нови медикаменти от 47 различни фармацевтични компании, за които е имало информация за направените разходи за изследване и разработване.

След приспадане на разходите за неуспешни клинични проучвания, е установено, че необходимата инвестиция за разработването на нов медикамент до навлизането му на пазара е средно $985.3 милиона, а средната инвестиция се оценява на $1.34 милиарда.

Установена е значителна разлика между различните терапевтични специалности, която варира от $765.9 милиона за медикаменти за лечение неврологични заболявания до $2.8 милиарда за антинеопластична и имуномодулираща терапия.

За повече информация: www.spisaniemd.bg

Използван източник:

1. Wouters O., McKee M., Luyten J. et al. Estimated research and development investment needed to bring a new medicine to market, 2009-2018 JAMA 2020; 323 (9):844-853 https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2762311