Мед. сестри, акушерки и рехабилитатори ще имат право да предоставят здравни грижи самостоятелно

Лекарските асистенти, медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите ще могат да учредяват лечебни заведения без лекари, както и да осъществяват самостоятелно медицински и здравни грижи, манипулации, превенция и профилактика на болести.

Изискването е да имат поне три години стаж в съответната професионална област.

Промените в Закона за лечебните заведения, внесени от Министерския съвет, бяха приети окончателно днес от мнозинството. Според ГЕРБ промените регламентират практики, които и сега понякога се осъществяват на терен, както и дават възможност за осъществяване на по-добър контрол.

За да се учреди новият тип лечебно заведение под формата на търговско дружество или кооперация, е необходима регистрация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Източник: „Дневник“