През първото тримесечие на 2020 г. – над 3000 души с инфаркт

3193 души са получили инфаркт през първото тримесечие на 2020 г., сочи статистиката на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Хоспитализирани са 2733, от които 825 в интензивно звено. Продължава тенденцията много повече мъже, отколкото жени да получават инфаркт, а при пациентите над 55 години разликата между половете почти да се изравнява. Ако във възрастовата група до 35 мъжете са 12, а жени липсват, от 35 до 55 години са 483 на 89 то над 55-годишна възраст мъжете с инфаркт са 1 537, а жените – 1 072.

През първите три месеца на 2020 г. са извършени 2187 коронарни ангиопластики и 24 фибронолизи.