Позволено е провеждането на конгреси и конференции

Вчера, 30 май, министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-287/ 30.05.2020 г., с която позволява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет и при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Това позволява и провеждането на медицински конгреси и конферемции. Припомняме, че поради пандемията с COVID-19 почти всички медицински събития в България и Европа бяха отменени или отложени за други дати.