Хомеопатията в контекста на пандемията

Фокусът на IX-та научно-практическа конференция по Шуслерова терапия и хомеопатия беше насочен до голяма степен към настоящата пандемична обстановка. Конференцията се проведе чрез онлайн излъчване на Фейсбук страницата Алпен Фарма Академия .

Всички лекции от тазгодишния научен форум остават достъпни във Фейсбук за медицинските специалисти, които се интересуват от възможностите на интегративната медицина.

Какви са последните интересни изследвания в областта на хомеопатичната терапия и идеите на холистичните лекари за превенция и предотвратяване на усложненията при COVID-19.

д-р Дора Пачова, председател на АЛХБ


Д-р Дора Пачова, председател на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, обобщи идеите на хомеопатичните общности по света и наблюденията на лекари хомеопати, намиращи се в най горещите точки на пандемията. Тя подчерта, че хомеопатията може да е изключително полезна по отношение овладяване на типичните симптоми на инфекцията, за предотвратяване на усложнения, както и в помощ и на всички, изпаднали в състояние на силен стрес, депресия, паника и др.

Д-р Пачова представи опита на проф. Ааарон То, президент на Хомеопатичната асоциация на Хонг Конг, който има наблюдения върху хомеопатичното лечение на пациенти в Китай. Трите основни хомеопатични лекарства, които той определя като подходящи в настоящата пандемия, са:

GELSEMIUM – при бавно начало на болестта, изразена сънливост и слабост (даже клепачите се усещат „тежки”), слаба кашлица. BRYONIA – за пациенти със суха кашлица, с болка в главата и гърдите (пациентът държи гърдите си с ръка като кашля). EUPATORIUM PERFOLIATUM – при болки в костите, с по-малко тежест за разлика от Gelsemium. Когато се наблюдават едновременно проявите на дадено лекарство на психично и физическо ниво, се избира висока потенция (напр. D1000). Ако само физическата картина съвпада – тогава съответното лекарство може да се прилага в средни потенции, напр. D30, с чести приеми.

С хомеопатичния Gelsemium може да се направи и превенция срещу коронавируса – в Хонг Конг са го използвали като профилактика по следната схема: 1 път седмично в районите, които са по-отдалечени от огнището, и 1 път дневно за 1 седмица в райони, които са по-близо до разпространението на инфекцията.

Gelsemium е лекарството, което влиза и в препоръките на д-р Ръсел Малкълм от Кралската Лондонска болница по интегративна медицина и декан на Факултет по хомеопатия.

Препоръчва го при продромален етап – в началния стадий на инфекцията. Друго лекарство, което хомеопатите в много държави препоръчват за профилактика или начални симптоми, е Arsenicum album. В зависимост от интензивността на симптомите може да се използва в потенции D30 или D1000.

Видеото с цялата лекция на д-р Дора Пачова можете да гледате ТУК.

д-р Нонна Петрова, директор на Алпен Фарма България

Д-р Нонна Петрова, директор на Алпен Фарма България, сподели полезни идеи за ефективен подход в лечението и профилактиката на ОРВИ и грип в актуалната епидемична обстановка. Тя представи възможностите на Инфлуцид – респираторен противовирусен препарат.

Съвременната ситуация с грипа се характеризира с едновременната циркулация на различни типове и подтипове на вируса на грип и периодична поява на високопатогенни щамове от животински произход с пандемичен потенциал. Едновременно с грипните вируси значителна роля в епидемията от ОРВИ играят и други вируси: адено-, корона-, РС-вируси, парагрипни вируси и др. Етиотропните препарати, които са на разположение на лекарите, не могат да ни защитят от цялото многообразие циркулиращи щамове на грип и други респираторни вируси. Освен това, при широка употреба те водят до появата и разпространението на резистентни щамове.

Извън традиционните вирози, с които се сблъскваме всяка година, днес човечеството е изправено пред ново предизвикателство с много неизвестни. Но без значение какви са разликите и модификациите при новата коронавирусна инфекция, то тя има сходен принцип за проникване в клетките като този на останалите респираторни вируси. Ето защо съумеем ли да „затворим вратите“ на клетката, то ние можем да се противопоставим успешно на грипния вирус, а реципрочно това ще бъде валидно и за останалите респираторни вируси, между които и коронавирусите.

Именно такъв е и основният механизъм на действие на респираторния противовирусен препарат Инфлуцид, който бързо активира системата за защита на здравите клетки (HCP System) и прави тройна блокада на вирусната репликация. Ефективността на медикамента е доказана в множество изследвания, съответстващи на установените стандарти (GCP).

Данните от редица in vitro проучвания за противовирусното действие на Инфлуцид показват неговото силно противовирусно действие при грипни щамове тип А и B, аденовируси тип III, коронавируси, респираторно-синцитиални и парагрипни вируси и дори вирусите на херпес тип I и II. Изнесените данни сочат, че Инфлуцид е комплексно противовирусно лекарство с изключително подходящ профил на полза/риск в настоящата епидемична обстановка.

Препаратът няма нежелани лекарствени взаимодействия и може да се прилага безопасно успоредно с всеки друг вид профилактика и лечение. Защитава най-уязвимите групи пациенти– децата, възрастните и хронично болните, които имат отслабена имунна система. Неговата ефективност и безопасност са доказани в 18 клинични изследвания при 2500 пациенти, от които 1000 възрастни и 1500 деца.

Инфлуцид лекува, без да потиска естествените механизми на защита. Не блокира защитните възпалителни процеси. Бързо повлиява симптомите чрез системно адаптогенно действие и възстановява имунологичното равновесие. Предотвратява постгрипен астеничен синдром и вторични суперинфекции. Трайно увеличава устойчивостта на организма.

Още полезна информация и видео за действието на Инфлуцид може да намерите ТУК.

д-р Иван Несторов, педиатър и хомеопат

Д-р Иван Несторов, педиатър и хомеопат, разгледа многобройните ползи от приложението на комплексното лекарствено средство Цинабсин от гледна точка на лекарската практика. Цинабсин въздейства на водещите звена в етиопатогенезата на риносинуита. Има противооточно действие – отблокира съустията; секретолитично действие – намалява вискозитета; възстановява МЦТ – способства за евакуацията на секрета; и има имуномодулиращо действие – подобрява защитните свойства на на лигавицата.

Има множество мащабни проучвания за Цинабсин, но д-р Несторов се спря върху новите имунологични данни за неговото противовъзпалително и антивирусно действие от проучването на О. F. Melnikov, A. U. Bredun, B. N. Bil, 2019 г.

Целта на изследването е да се проучи ефектът на Цинабсин върху производството на клетъчни и хуморални фактори на имунитета и възпалението върху клетки от хипертрофирали фарингеални сливици (аденоиди) на деца, отстранени по медицински показания. В изследването са използвани 90 проби in vitro от клетки от хипертрофирали аденоиди на деца (от 3 до 7 г.), изследвани по методите на молекулярната имунология.

Резултатите на изследването демонстрират, че Цинабсин притежава изразено противовъзпалително и имуномодулаторно действие:

  • Регулира възпалителния процес – понижава IL-1β и стимулира производството на IL-10
  • Повишава имунологичната активност – увеличено производството на γ-IF и повишена защитна цитолитична активност в тонзиларната тъкан
  • Не активира проалергични имунни реакции – непроменена концентрацията на IL-4
  • Имуномодулаторен ефект – диференциация на CD клетъчни клъстери CD14+ и CD16+

Видеото с цялата лекция на д-р Иван Несторов можете да гледате ТУК.