БЛС и НСОПЛБ се оттеглят от инициативата на Националната пациентска организация „COVID алианс – заедно срещу COVID-19“

Българският лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари се оттеглят от инициативата на Националната пациентска организация „COVID алианс – заедно срещу COVID-19“. Двете организации се разграничаха от НПО след пресконференция в четвъртък, на която бяха отчетени резултатите от инициативата.

Позицията, публикувана на сайта на БЛС, гласи следното:

„Български лекарски съюз се включи в инициативата на Националната пациентска организация Covid AЛИАНС – заедно срещу Covid-19 и приветства идеята на пациентите с хронични заболявания да се предоставя информация и телефонни консултации с водещи медицински специалисти за поведение в условията на пандемия, предизвикана от коронавирус.

Замисълът на Националната пациентска организация, представен от Вас за планиране и изготвяне на цялостна стратегия за защита на хронично болните в условията на пандемия също беше приет радушно от нас. Смущава ни обаче развитието на инициативата и това, че първоначалната идея за съвместни решения за подпомагане на пациентите се отклони в посока изместване на БЛС от законово установената му роля на договорен партньор на НЗОК и защитаващ интересите на всички лекари и всички работещи в сферата на здравеопазването.

По време на днешния брифинг за медиите с изненада установихме, че се организират срещи с НЗОК и МЗ, на които са поканени представители на медицинските дружества и ще бъдат представени различни идеи за промени. Подобни идеи не само не са обсъждани с нас като партьор, но и представители на БЛС не са поканени на срещите.

Бихме искали да Ви напомним, че осъществяването на медицинските дейности, предвидени в Закона за здравното осигуряване закон, се регламентират с Националните рамкови договори за медицинските дейности, сключени  между НЗОК и Българският лекарски съюз.  Всяка  промяна в рамковия договор  за медицинските дейности следва да бъде съгласувана и одобрена от Лекарския съюз.

Информираме Ви също, че считано от днес 28.05.2020 г. Български лекарски съюз се оттегля от инициативата на Националната пациентска организация Covid алианс – заедно срещу Covid-19.“

Писмото на НСОПЛБ, адресирано до д-р Станимир Хасърджиев, управител на Националната пациентска организация, може да прочетете ТУК.