Петгодишна преживяемост при най-честите злокачествени заболявания

За периода 2007-2013, петгодишната преживяемост при най-честите злокачествени заболявания в САЩ се е увеличила от 50.3% на 67%, според данните на американския National Cancer Institute (1).

С най-голям процент петгодишна преживяемост е ракът на простатата (98.6%), следван от рака на щитовидната жлеза (98.2%) и меланома (91.7%). С най-малка петгодишна преживяемост са ракът на белите дробове (18.1%), черния дроб (17.6%) и панкреаса (8.2%).

За анализирания период, най-голям напредък в удължаване на преживяемостта е отбелязан при лечението на рака на простатата (с 30.8%), миелома и левкемията (с по 26.4%), не-Ходжкиновия лимфом (с 24.5%) и бъбреците (с 24%). Най-малък е напредъкът при цервикалния карцином (с 2%), рака на матката (с 4.6%), пикочния мехур (с 5%) и панкреаса (с 5.7%).

За допълнителна информация:

Cancer Facts & Figures 2019 www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2019/cancer-facts-and-figures-2019.pdf

Списание МД – www.spisaniemd.bg

Използван източник:

1. Five-year cancer survival rates in the USA https://ourworldindata.org/uploads/2018/03/Five-year-cancer-survival-rates-USA-v2-01.png

Може да Ви бъде интересно още

  1. 124 милиарда евро за лечение на злокачествени заболявания в Европа
  2. Десет стъпки за превенция на злокачествени заболявания
  3. Захарният диабет и затлъстяването – свързани със някои злокачествени заболявания
  4. Затлъстяването е рисков фактор за злокачествени заболявания
  5. Профилактика на ВТЕ при злокачествени заболявания