На 5-6 юни предстои виртуален научен симпозиум на тема“Heart Failure Update“

На 5 и 6 юни 2020г , чрез онлайн стрийминг, ще се проведе виртуален научен симпозиум „Heart Failure Update“, организиран от Дружеството на Кардиолозите в България и работната група по сърдечна недостатъчност. Научното събитие се осъществява с подкрепата на HFA при Европейското Дружество на кардиолозите.

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в България. Сърдечната недостатъчност е важен елемент от тази патология, като броят на болните със СН нараства в общоевропейски мащаб, както поради застаряването на населението, така и, парадоксално, поради успехите в други области на медицината и в частност кардиологията, удължаващи животът на болните. Това прави разширяването на познанията ни за причините, диагностиката и лечението на СН особено актуално.

Организаторите са подготвили програма, която включва тематични сесии, фокус-лекции, дебати, които ще бъдат изнесени от изявени чуждестранни и български специалисти. На вниманието на участниците ще бъде представена виртуална изложба на фармацевтични и технологични компании.

Желанието на Дружеството на Кардиолозите в България е този виртуален научен форум да помогне за продължаващото медицинско обучение в областта на сърдечната недостатъчност.

„Бъдете част от иновативния виртуален формат на Heart Failure Update! Правим го за Вас!“, призоваха от там.

За регистрация, моля посетете новия сайт на Дружеството.