Наличие на SARS-CoV-2 във фецес и храчки след негативизиране на резултата от фарингеалния секрет

Вирусът SARS-CoV-2, причинител на новата коронавирусна инфекция COVID-19, може да се намери в изпражнения и храчки седмици след негативизиране на резултата от фарингеалния секрет, става ясно от статия за сп. Annals of Internal Medicine.

Става въпрос за 22 пациенти от Пекин, прекарали COVID-19, чийто проби за от храчка остават позитивни до 39 дни след като резултатът от фарингеалния секрет е станал отрицателен, установено чрез RT-qPCR -метода (полимеразна верижна реакция в реално време). Същевременно вирусни частици се намират във фецеса до 13 дни, след негативизирането на фарингеалния секрет.

„Получените резултати пораждат съмнение дали пациентите с отрицателна проба от фарингеален секрет наистина могат да се считат за безопасни в епидемиологично отношение“, заявяват авторите.

Същевременно, в доклад за сп. New England Journal of Medicine се обсъжда противоречивата информация около ефекта на ACE-инхибиторите и сартаните при болни от COVID-19. Авторите отбелязват, че получените до момента данни сред популацията не са категорични дали посочените медикаменти са опасни за инфектираните хипертоници или напротив, носят определени здравни ползи. Изследователите отново подчертават, че е най-разумно антихипертензивната терапия да не се прекъсва в условията на епидемия от COVID-19:

„Специалнистите трябва да са наясно с последствията за пациента от рязкото спиране на ACE-инхибиторите и сартаните при хипертоници“, настояват те.

Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ (FDA) позволи приложението на хлорикин фосфат и хидроксихлорокин сулфат при определени обстоятелства т.е. „в случаите, в които не може да се разчита на резултати от клинични проучвания“.

Източници:

  1. Chen C, Gao G, Xu Y, et al. SARS-CoV-2–Positive Sputum and Feces After Conversion of Pharyngeal Samples in Patients With COVID-19. Ann Intern Med. 2020; [Epub ahead of print 30 March 2020]. doi: https://doi.org/10.7326/M20-0991
  2. Vaduganathan М, Vardeny О, Michel Т et al. Renin–Angiotensin–Aldosterone System Inhibitors in Patients with Covid-19 NEJM March 30, 2020 DOI: 10.1056/NEJMsr2005760