Евростат: 30% от българите търсят здравна информация онлайн

През 2019 г. всеки втори гражданин на Европейския съюз на възраст 16-74 години е търсил онлайн здравна информация, свързана с болести, наранявания, хранене, подобряване здравето и т.н. Средно за ЕС през 2019 г. това са 53% от хората, което е ръст с два процентни пункта в сравнение с предходната година и с 19 процентни пункта спрямо 2009 г. (32%).

Търсенето на здравна информация онлайн е най-популярно във Финландия, докато България е в дъното, показват данни на Европейската статистическа служба Евростат, цитирани от в.“Дневник“.

Делът на хората, които казват, че през последните три месеца (преди същинското проучване) са търсели здравна информация онлайн за лично ползване, варира в различните страни-членки. Най-висок е във Финландия, където 76% от интернет потребителите правят това, следват Нидерландия (74%), Кипър (69%), Дания (67% ) и Германия (66%).

Най-ниските дялове са наблюдавани в България с едва 30% от потребителите, информиращи се по здравни въпроси онлайн, Румъния (31%), Италия (35%), Полша (47%), Латвия и Словения (с по 48%).

През последното десетилетие делът на хората, които търсят здравна информация онлайн, се е увеличил във всички страни от ЕС. Най-висок ръст е регистриран в Кипър – с 53 процентни пункта. Следват Хърватия (с 37 процентни пункта), Чехия (36 процентни пункта) и Гърция (35 процентни пункта. Най-нисък ръст за 10-годишния период се наблюдава в Люксембург – едва 4 процентни пункта, Франция (13 процентни пункта) и Италия (с 14 процентни пункта).