COVID-19: Преценка на ползите от социално дистанциране

Ново проучване на LancetInfectious Diseases болести засилва подкрепата за строги мерки за социално дистанциране, за да помогне за ограничаване на разпространението на SARS-CoV-2, вируса, причиняващ нова коронавирусна болест (COVID-19).

Използвайки симулационни модели, изследователите в Сингапур изчислиха броя на инфекциите SARS-CoV-2, които ще се появят на 80 ден след потвърждаването на първите 100 случая на разпространение в общността, като се предполага, че 7,5% от инфекциите са асимптоматични.

При сценарий, когато вирусът е най-малко заразен (ако всеки случай зарази още 1,5 души), средно 279 000 инфекции ще се появят на 80-ия ден. Това ще намалее с увеличаване на мерките за социално дистанциране, като спадне до 1800 г., когато бъдат предприети всички от следните: изолация на заразени лица плюс карантина на семейството, дистанциране на работното място и затваряне на училищата.

Трябва да се отбележи, ако приемем, че е по-заразен вирус (един случай заразява други 2,5 души), на 80-ия ден ще има над 1,2 милиона инфекции без никакви мерки за социално дистанциране – и 258 000 с всички предприети мерки.

JAMA разглежда високия процент на смъртността в Италия – 7,2% към средата на март. Авторите отбелязват, че това може да бъде свързано с три фактора: 1) почти една четвърт от населението на Италия е на възраст 65 и повече години; 2) някои смъртни случаи може да се дължат на коморбидно заболяване, а не на инфекция SARS-CoV-2; и 3) леките и асимптоматични случаи рядко се тестват след края на февруари и по този начин не са включени в знаменателя.

В други проучвания за COVID-19:

FDA казва, че вземането на секрет само от предната част на носа (а не дълбоко в носната кухина) е приемливо за тестване на пациенти със симптоматика, но все пак предпочитаният избор е назофарингеалният образец.

Експертите в Китай издадоха консенсусна декларация за лечение и грижа на бременни жени и новородени, родени от жени с COVID-19.