Напусна ни проф. Драган Бобев

На 88-годишна възраст си отиде един от най-изявените български педиатри проф. Драган Бобев. Той остави трайна и изключително значима диря в педиатрията и детското здравеопазване във всичките им измерения.

Проф. Бобев е роден в гр. Дупница на 02.08.1932г., където завършва гимназия, а през 1958г. – медицина в София с отличен успех. Професионалния си път започва като участъков лекар, от 1961г. е клиничен ординатор в Детска клиника на ВМИ-София, от 1966г. е назначен за асистент в Катедра по детски болести при ИСУЛ.

От 1973г. е главен административен асистент на I-ва детска клиника към Александровска болница. През 1979г. е избран за доцент, а през 1986г. за професор в същата клиника. От 1984г. проф. Бобев оглавява онкохематологичното отделение в Детска клиника на Александровска болница. През 1990г. е избран за директор на Научния институт по педиатрия и го ръководи до неговото разпускане в края на 1991г. От 1990г. до 2000г. е ръководител два мандата на най-старата Катедрата по педиатрия в България към МУ-София. Проф. Драган Бобев е главен редактор на сп. „Педиатрия“ повече от 25 години.

Най-значим е приносът му за развитие на детската онкохематология. Той е ръководител повече от 25 години на клиниката, по-късно прераснала в самостоятелна Специализирана болница по детска онкохматология /на база ИСУЛ/.

Благодарение на неговата настойчивост и огромен пиетет към всичко ново и модерно в тази област през 1997г. бе разкрит първият в България сектор за костно-мозъчни трансплантации. Основно на него се дължи внедряването на най-съвременни методи и средства за лечение в детската онкохематология, което изведе клиниката на европейско и световно ниво по резултатите от лечението.

Неоценим е приносът на проф. Бобев за изграждането на няколко поколения педиатри в България. Ще го запомним като изключителна личност, ерудиран клиницист, с богата общопедиатрична подготовка, взискателен, строг и справедлив преподавател и колега.

Поклонението ще бъде на 27 март, петък в храм „Света София“.

Поклон пред паметта му!