Прекратяването на учебните занятия в СУ „Св. Климент Охридски“ ще трае до 10 май

Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков постанови удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124.8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 10 май 2020 г.

Удължаването на срока на заповедта за временно прекратяване на учебните занятие е на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус).

Повече подробности, прочетете ТУК.