Водещи специалисти приеха декларация за подобряване на грижата за хората с диабет в Централна и Източна Европа

На 19.03.2020 г., четвъртък, водещи български и европейски специалисти в областта на диабета обсъдиха и приеха декларация за подобряване на грижата за хората с диабет в Централна и Източна Европа. Това стана по време на Diabetes Evidence Initiative in Central Europe Summit. Домакин на форума трябваше да е София, но поради разпространението на новия коронавирус COVID-19, той се проведе чрез видео-конферентна връзка. Събитието се организира от Международната диабетна федерация (IDF) и Българска асоциация „Диабет“ – пълноправен член на IDF и с подкрепата на  „АстраЗенека“.

Основна тема на форума бе проектът DEICE (Diabetes Evidence Initiative in Central Europe Summit), който дава препоръки за това как страните от Централна и Източна Европа да се обединят за намаляване тежестта на диабета чрез промени в профилактиката, достъпа до медицински грижи и иновациите в лечението на заболяването.

В резултат от проекта DEICE експертите от 7 европейски държави (Румъния, Сърбия, Хърватия, Полша, Унгария, Чехия, България) излязоха с декларация. Българските представители са проф. Цветалина Танкова и проф. Здравко Каменов, както и председателят на Българска асоциация „Диабет“ Мая Викторова.

В декларацията експертите призовават за спешно политическо приоритизиране на грижата за пациентите с диабет и действия за:

  • Разработване и прилагане на диабетни регистри в Централна Европа (анализиране на съществуващите регистри, създаване на нови и интегрирането им);
  • Подобряване на достъпа до здравни грижи и иновации (провеждане на проучвания сред населението, създаване на регистър на Централна Европа, въвеждане на нови терапии и технологии и др.);
  • Осигуряване на многостепенна грижа при диабет (популяризиране на проучвания при преддиабет, промяна на законодателството при необходимост, създаване на национални инициативи за обучение на пациентите, популяризиране на национални планове за диабет и др.).

„Призоваваме всички отговорни политици на национално ниво да обърнат внимание на тези предизвикателства и да предприемат съответните действия“, казват в документа специалистите.

Diabetes Evidence Initiative in Central Europe Summit е част от глобалната инициатива Ранни стъпки в борбата с диабета, която стартира през 2015 г., организирана и финансирана от AstraZeneca, в партньорство с International Diabetes Federation и Primary Care Diabetes Europe. През 2016 година е подкрепена и от World Heart Federation и German Diabetes Aid, което е показателно за нарастващата международна подкрепа за инициативата.

Инициативата има за цел да постави акцент върху диабета като социално значимо заболяване, което се отразява негативно върху здравните системи и икономиките на всички държави. Ако не се предприемат незабавни действия, се очаква до 2045 г. хората, живеещи с диабет, да се увеличат с 237 млн. (от 463 млн. през 2019 г. до 700 млн.). В Европа броят на диабетно болните между 20 и 79 години е 59 млн. души, а у нас близо половин милион българи имат диабет тип 2. Разходите за Европа, свързани с диабета през 2019 год. надхвърлят 161 млрд. ЩД. 1