Хлороквин фосфатът демонстрира ефикасност срещу пневмония, причинена от COVID-19

Kоронавирусът (COVID-19) се разпространява бързо и учените се стремят да открият лекарства за ефикасното му лечение, особено в Китай, където случаите към момента са най-много.

В многоцентрови клинични изпитвания, проведени в Китай, хлороквин фосфатът, старо лекарство за лечение на малария, демонстрира очевидна ефикасност и приемлива безопасност срещу пневмония, причинена от COVID-19.

Препоръчва се лекарството да бъде включено в следващата версия на гайдлайна за профилактика, диагностика и лечение на пневмония, причинена от COVID-19, издаден от Националната здравна комисия на Китайската народна република за лечение на COVID-19.

Източник:

  1. Gao J, Tian Z, Yang X. Breakthrough: Chloroquine Phosphate Has Shown Apparent Efficacy in Treatment of COVID-19 Associated Pneumonia in Clinical Studies. Biosci Trends; 2020 Feb 19 [Online ahead of print] – ЛИНК