Денталните лекари силно притеснени от пандемията с коронавирус

Лекарите по дентална медицина са силно притеснени от създалото се положение с коронавируса. Причината е, че заради карантината повечето от тях не могат да работят и са принудени да затворят практиките си, което ще доведе до огромни финансови загуби.

Стоматолозите съобщават, че поетапно спират работа и ще обслужват единствено най-спешните си пациенти. Днес от Българският зъболекарски съюз излязоха  с декларация, в която настояват правителството да вземе мерки и да бъдат снабдени в противоепидемичен порядък със съответните защитни средства:

„Предвид необходимостта от нормативно функциониране на денталната помощ, като един неотменим сериозен дял от доболночната помощ се налага в спешен порядък да се вземе съответното държавно решение – практикуващите ЛДМ в регистрираните лечебни заведедения за дентална помощ да бъдат снабдени в противоепидемичен порядък в извънредни мерки от МЗ със съответния набор от антисептични и противоепидемични средства в достатъчен обем (индивидуални придпазни средства, дизенфектанти и др.“

От БЗС предлагат също така и помощ при необходимост за здравните заведениея, ако се стигне до недостиг на лекарски персонал заради епидемията от коронавирус: „Ако пандемията от COVID 19 се разрасне, институциите в държавата не трябва да забравят, че членовете на Българския зъболекарски съюз, дипломирани магистри, лекари по дентална медицина, издържали всички медицински и дентални изпити, са 10 000 и много от тях, при призив, доброволно ще се включат като лекари за овладяване на пандемията.“