Проф. Валентин Игнатов получи ректорските регалии от проф. Красимир Иванов

На официална церемония в МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов предаде символите на ректорския статут на новоизбрания ректор проф. д-р Валентин Игнатов, съобщават от там.

В присъствието на няколко бивши ректори на университета – доц. д-р Георги Маринов (от 1987 до 1990 г.), проф. д-р Темелко Темелков (от 1999 до 2004 г.) и проф. д-р Анелия Клисарова (от 2004 до 2012 г.) проф. Игнатов облече ректорската тога и окачи ректорската огърлица. Той получи и жезъла на университета, като по този начин бе символично приобщен към академичните традиции на МУ-Варна.

Ректорската огърлица има кръгла форма, която символизира безкрайността на научното познание. Целият медальон е изработен от бронз. В центъра на медальона е гравирано от бронз логото на Медицински университет – Варна: разтворена книга в храма на знанието с център медицинската емблема – тояга с увита около нея змия. Основата на медальона е изработена от син камък, който символизира човешките идеали – основни принципи в медицинското образование и в лекарската професия. Ректорската тога е в червен и черен цвят. Към нея се носи шал във вишнев цвят.

Жезълът на университета е увенчан с две напречно пресечени сфери и змия в центъра, което символизира медицинското знание. Произходът му е свързан с древния символ на медицината – тояга с обвита около нея змия, а също и със старинните предания за мъдростта и всезнанието на змията. Върхът на жезъла завършва с топка от нефрит – камък на вечността, силата и познанието, които са исконни ценности за медицината.