16.V Първи международен симпозиум и годишна среща на Българското дружество по колопроктология

16 май 2020г. София Зала „Проф. Марин Дринов“ БАН, ул. „15-ти ноември“ №1

Организатор: Българско дружество по колопроктология

Регистрация: https://www.cic.bg/uploads/96a28db5e3b5b7e54e610b4e2eb685766d2e9eb1.pdf