14-16.V. Национална конференция по гастроентерология

14-16 май 2020гГранд Хотел Пловдив

Организатор:

Българско дружество по гастроентерология (БДГЕ)

Основна тема:

Възпалителни заболявания на гастроинтестиналния тракт

Регистрация: